کد خبر: 53379 A

جاوید خبر داد:

امیدواریم در ادامه اجرای طرح تفصیلی از سال ۹۲ تا ۹۵ و در ۵ سال اول اجرای این طرح، اهتمام لازم برای پیگیری و اجرای طرح‌های موضوعی و موضعی توسط شهرداری و سایر ارگان‌های مربوطه صورت گیرد.

ایلنا: معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به انعقاد قراردادهای مطالعاتی طرح‌های موضعی از سال آینده گفت: امیدواریم در ادامه اجرای طرح تفصیلی از سال ۹۲ تا ۹۵ و در ۵ سال اول اجرای این طرح، اهتمام لازم برای پیگیری و اجرای طرح‌های موضوعی و موضعی توسط شهرداری و سایر ارگان‌های مربوطه صورت گیرد.

به گزارش ایلنا به نقل از تهران سما، علیرضا جاوید با بیان این مطلب گفت: طرح‌های موضوعی که در دستور کار قرار دارد توسط مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران دنبال می‌شود و همچنین طرح‌های موضعی توسط معاونت شهرسازی و معماری در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه تهیه طرح‌های موضعی و موضوعی گام سوم طرح‌های توسعه شهری است اظهار کرد: پس از تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی، تهیه طرح‌های موضعی و موضوعی در دستو کار قرار گرفت و در این راستا دستورالعملی توسط مشاور تهیه شد تا موجب وحدت رویه در این موضوع شود.

جاوید خاطر نشان کرد: از سال آینده قراردادهای مطالعاتی طرح‌های موضعی منعقد خواهد شد و این دستورالعمل واحد برای آن اعمال می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه تهیه و پیگیری بخشی از این طرح‌ها بر عهده شهرداری است و برخی از آن‌ها نیز باید توسط سایر ارگان‌های مربوطه دنبال شود، گفت: مکاتبات مربوط به این اقدامات با ارگان‌ها و سازمان‌های مربوطه صورت گرفته و این وظایف برای آن‌ها تشریح شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: امیدواریم در ادامه اجرای طرح تفصیلی از سال ۹۲ تا ۹۵ و در ۵ سال اول اجرای این طرح، اهتمام لازم برای پیگیری و اجرای طرح‌های موضوعی و موضعی توسط شهرداری و سایر ارگان‌های مربوطه صورت گیرد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر