کد خبر: 33247 A

رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران:

آسیب های اجتماعی بخش مهمی محسوب می شود چراکه هم به تنهایی اهمیت ویژه ای دارد و هم با موضعات مختلف شهر تهران در ارتباط است که اگر این آسیب ها حل نشود نمیتواند در دیگر موضوعات موفق عمل کنیم.

ایلنا: رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران گفت: آموزش‌های متنوع سرای محله‌ها همچون کامپیو‌تر و زبان خوب است ولی وظیفه اصلی ما در فرهنگسرا‌ها و سرای محلات، آموزش آسیب‌های اجتماعی جهت رفع نیاز فرهنگی و اجتماعی شهروندان است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امیر خوراکیان در همایش آسیبهای اجتماعی، افزایش و تداوم ارتباط علمی و نظری دانشگاه‌ها با نهاد‌ها و مجموعه‌ها را یک دغدغه دانست و گفت: خوشبختانه در دو سه سال اخیر روند خوبی را پشت سر گذاشته‌ایم و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران خواستار تداوم و گسترش بین نهاد‌ها و دانشگاه‌ها است.

رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در رابطه با فعالیت این سازمان، افزود: ما در ابتدای فعالیت ۹ پژوهش در حوزه شهر تهران را با همکاری دستگاه‌های مختلف انجام دادیم که حدود ۲۷۰ موضوع از آن استخراج شد که بسیاری از آین موضوعات می‌تواند اولویت ما در تهران باشد.

وی ادامه داد: در این موضوعات آسیب‌های اجتماعی بخش مهمی محسوب می‌شود چرا که هم به تنهایی اهمیت ویژه‌ای دارد و هم با بخش‌های متعددی در ارتباط است که اگر این آسیب‌ها حل نشود نمی‌تواند در دیگر موضوعات موفق عمل کنیم.

خوراکیان خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت آسیب‌های اجتماعی شهر تهران، در آموزش‌های شهروندی مداخله کردیم تا مسایل آسیب‌های اجتماعی در آموزش‌های شهروندی رفع شود.

رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در رابطه با محتوای آموزشی سرای محله‌های شهر تهران، اظهار کرد: آموزش‌های متنوع سرای محله‌ها همچون کامپیو‌تر و زبان خوب است ولی وظیفه اصلی ما در فرهنگسرا‌ها و سرای محله‌ها، آموزش آسیب‌های اجتماعی جهت رفع نیاز فرهنگی و اجتماعی شهروندان است.

خوراکیان در رابطه با اقدامات سازمان در عرصه آسیب‌های اجتماعی، افزود: امسال رشته‌های مرتبط با آسیب‌های اجتماعی تعیین و شرح و محتوای آن نیز مشخص و همچنین بیش از ۳۰۰ محصول اجتماعی فراهم شده است.

وی ادامه داد: در آموزش‌های کوتاه مکمل نیز پیام‌های لازم جهت ارائه و آموزش به شهروندان آماده است که مشمول مسایل خانوادگی، دختران، پسران و آسیب‌های اجتماعی شهر تهران می‌شود و همچنین در زمینه اعتیاد مدرن هشت محصول ارایه شده است.

خوراکیان تاکید کرد: این سازمان از دستاورد‌ها و همکاری سایر دستگاه‌ها و پژوهشگران در زمینه آسیب‌های اجتماعی استقبال می‌کند و زمینه طراحی، پژوهش و پیشرفت طرح‌های پژوهش شده در عرصه آسیب‌های اجتماعی در نظر گرفته شده است.

شهرداری تهران امیر خوراکیان رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران همایش آسیب های اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر