کد خبر: 26409 A

همزمان با اجرای طرح ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی؛

نصب برچسب‌های غیرمجاز واغتشاش بصری فضای شهرداری تهران یکی از معضلات شهری است که درهمین راستا طرح شستشو و پاکسازی آلودگی‌های بصری به صورت مستمر درحال اجراست.

ایلنا: شهرداری منطقه ۵ در راستای بهبود سیمای شهر و ایجاد آرامش بصری طرح ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی و حذف آلودگی‌های بصری را اجرا می‌کند.

به گزارش ایلنا، مرتضی آدینه، معاون امورشهری وفضای سبزمنطقه با اعلام این خبرگفت: این طرح با هدف بهبود سیمای شهر تهران و ساماندهی تبلیغات شهری درحال اجراست.

وی با اشاره به اینکه تبلیغات و تابلوهای نامناسب چهره اصلی شهر و زیبایی‌های بصری را تحت تاثیر قرار می‌دهد افزود: بدین منظور با هماهنگی به عمل آمده و قوانین ابلاغی بیش از ۱۰۰ تابلوی تبلیغات غیرمجاز از سطح منطقه جمع آوری شد.

آدینه درادامه از طرح پاکسازی منظر شهری خبرداد وگفت: نصب برچسب‌های غیرمجاز واغتشاش بصری فضای شهرداری تهران یکی از معضلات شهری است که درهمین راستا طرح شستشو و پاکسازی آلودگی‌های بصری به صورت مستمر درحال اجراست و درحال حاضر یک هزار مترمربع ازدیواره‌های سطح منطقه پاکسازی شده است.

وی افزود: در راستای زیبا سازی منظر شهری طرح نقاشی دیواری، سرامیک کاری وکاشی کاری بدنه بزرگراه‌ها ومعابر شهری نیزدرحال انجام است.

به گفته آدینه درتداوم این اقدامات طرح رنگ آمیزی یک هزارمترگاردریل‌های بزرگراهی نیز انجام شد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر