کد خبر: 23121 A

درحال حاضر ۱۳۰۰ سازمان مردم نهاد علاقمند به مشارکت با شهرداری شناسایی شده است که به منظور بهره‌مندی ازتوانمندی این ظرفیت‌های ارزشمند ۱۸کارگروه تشکیل شده است.

ایلنا:‌ شورای ساماندهی سازمان‌های مردم نهاد غرب تهران با هدف شناسایی وبهره‌مندی از ظرفیت وپتانسیل تشکل‌های مردمی درارتقای کیفی خدمات ورفاه اجتماعی شهروندان تشکیل می‌شود.

به گزارش ایلنا، جواد روزبهانی، دبیر ستاد ساماندهی سازمان‌های مردم نهاد با اشاره به روکیرد مشارکت جویی مدیریت شهری گفت: با توجه به اهمیت وجایگاه سازمان‌های مردم نهاد درارتقای سطح مشارکتهای اجتماعی درشهر تهران وبا هدف استفاده ازقابلین‌ها وتوانمندیهای این سازمان‌ها طرح تشکیل شورای ساماندهی فعالیت سازمان‌های مردم نهاد داوطلب همکاری با حوزه مدیریت شهری درمناطق ۲۲گانه اجرایی می‌شود.

وی با اشاره به شناسایی وتشکیل بانک اطلاعات سازمان‌های غیردولتی گفت: درحال حاضر ۱۳۰۰سازمان مردم نهاد علاقمند به مشارکت با شهرداری شناسایی شده است که به منظور بهره‌مندی ازتوانمندی این ظرفیت‌های ارزشمند ۱۸کارگروه تشکیل شده است.

روزبهانی درادامه به تشکیل شورای ساماندهی درمناطق ۲۲گانه اشاره کردوگفت: ارتقای دانش ومهارت تشکل‌ها فحمایت ازطرح‌های نوین ارائه شده ازسوی سازمان‌های مردم نهاد وحمایت حقوقی از این گروه‌ها ازدیگر برنامه‌های مورد نظراست.

مسعود خسروی، معاون اجتماعی وفرهنگی منطقه درادامه این مراسم با اشاره به آمادگی منطقه درتشکیل شورای ساماندهی تشکل‌های مردمی گفت: همزمان با اجرای برنامه توسعه کانون‌های محلی فعال درسرای محلات شناسایی واستفاده ازتوانمندی وپتانسیل‌های تشکل‌ها درحال انجام است.

وی افزود: بدین منظور همزمان با تشکیل شورای ساماندهی تشکل‌های مردمی دبیرخانه شورا با همکاری اعضای فعال سمن‌ها درمنطقه راه اندازی می‌شود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر