کد خبر: 100997 A

مدیرکل شهرسازی و طرح‌های شهری شهرداری تهران خبر داد؛

پیش بینی ما این است که حدود 5 درصد خطا در طرح تفصیلی و در سال دوم اجرا شناسایی و برطرف شود، اما آنچه به عنوان اولویت سال دوم در ادامه اجرای طرح مورد توجه قرار دارد ارتقای کیفیت است که با جدیت دنبال می شود.

ایلنا: مدیرکل شهرسازی و طرح‌های شهری شهرداری تهران گفت: پیش‌بینی می‌کنیم حدود ۵ درصد خطا در طرح تفصیلی و در سال دوم اجرای آن شناسایی شود که این مشکلات نیز به تدریج حل شده و چارچوب‌های مناسبی برای اجرای بهتر، مناسب‌تر و سریع‌تر در ادامه اجرای آن ایجاد شود.

به گزارش ایلنا، "مجید پاکساز" با اشاره به وضعیت طرح تفصیلی در سال دوم اجرای آن گفت: خوشبختانه هم اکنون بعد از یک سال اول اجرای طرح تفصیلی به تجربیات و مواردی دست یافتیم که می تواند برای مطلوب تر اجرا شدن طرح تفصیلی به عنوان چارچوب ها قرار گرفته و اساس اقدامات شهرداری در سال دوم اجرا باشد.

وی خاطر نشان کرد: از این رو بر اساس تجربه سال اول اجرای طرح، جلسات مختلف هماهنگی با بخش ها و مناطق مختلف تشکیل شد تا بتوان برخی از مشکلات فنی و موارد کم برخوردار را مورد توجه ویژه قرار داد و چارچوب های مناسبی برای اجرای بهتر، مناسب تر و سریعتر در ادامه طرح تفصیلی داشته باشیم.

پاکساز با اشاره به تغییرات این طرح اظهار کرد: پیش بینی ما این است که حدود 5 درصد خطا در طرح تفصیلی و در سال دوم اجرا شناسایی و برطرف شود، اما آنچه به عنوان اولویت سال دوم در ادامه اجرای طرح مورد توجه قرار دارد ارتقای کیفیت است که با جدیت دنبال می شود.

مدیر کل شهرسازی و طرح های شهری شهرداری تهران تصریح کرد: این طرح بر اساس اسناد فرادست تهیه شده و دنبال می شود و از این رو به دنبال تعویض طرح نیستیم، بلکه هدف آن است که این طرح حفظ شده و در طول اجرا کیفیت آن بیشتر شود و بتواند به اهداف خود دست یابد.

وی افزود: به همین دلیل در مدت زمانی که طرح در حال اجراست خطاهای احتمالی آن شناسایی می شود تا به تدریج برطرف شده و شهروندان شاهد تهرانی با برنامه به نسبت سال های گذشته باشند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر