کد خبر: 100510 A

در آخرین جلسه تصمیم گیری برای انتخاب نامزد نهایی شهردار تهران صورت گرفت؛

در آخرین جلسه اعضای اصلاح طلب شورای چهارم شهر تهران که به منظور معرفی کاندیدای نهایی برای احراز پست شهرداری تهران تشکیل شده بود محسن هاشمی به عنوان گزینه نهایی انتخاب شد.

ایلنا: در آخرین جلسه اعضای اصلاح طلب شورای چهارم شهر تهران برای معرفی کاندیدای نهایی برای احراز پست شهرداری تهران تصمیم گیری شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در آخرین جلسه اعضای اصلاح طلب شورای چهارم شهر تهران که به منظور معرفی کاندیدای نهایی برای احراز پست شهرداری تهران تشکیل شده بود محسن هاشمی به عنوان گزینه نهایی انتخاب شد.

براساس این گزارش اعضای اصلاح طلب شورای چهارم شهر تهران با اکثریت قاطع بر روی انتخاب هاشمی به عنوان نامزد نهایی اصلاح طلبان با اجماع رسیدند.

بدین ترتیب روز دوازدهم شهریورماه پس از نشستن اعضای جدید بر کرسی های شورای اسلامی شهر تهران محسن هاشمی به عنوان تنها گزینه اصلاح طلبان برای شهرداری تهران پیشنهاد می شود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر