کد خبر: 15581 A

جهت افزایش دستمزد؛

دبیر کل فدراسیون عمومی کار در راه آهن می‌گوید مدیریت شرکت راه آهن وعده افزایش پنج دهم درصدی دستمزد‌ها را پیشنهاد می‌کند که از دیدگاه اتحادیه‌ها قابل پذیرش نیست.

کارکنان راه آهن فرانسه در اعتراض به دستمزدهای پایین خود روز پنج شنبه اعتصاب خواهند کرد.

به گزارش ایلنا، کارگران راه آهن فرانسه روز پنج شنبه به درخواست اتحادیه‌های کارگری بار دیگر اعتصاب خواهند کرد.
نخستین درخواست کارگران راه آهن افزایش دستمزد‌ها است.
دبیر کل فدراسیون عمومی کار در راه آهن می‌گوید مدیریت شرکت راه آهن وعده افزایش پنج دهم درصدی دستمزد‌ها را پیشنهاد می‌کند که از دیدگاه اتحادیه‌ها قابل پذیرش نیست.
از دیدگاه اتحادیه‌ها این میزان افزایش دستمزد‌ها بسیار کمتر از نرخ تورم است. آن‌ها افزایش دست کم یک و هشت دهم درصدی دستمزد‌ها را خواستارند.
استخدام نیرو‌ها از دیگر دلایل اعتراض کارکنان راه آهن است.
همچنین اتحادیه‌های کارگری از اصلاحات در مدیریت راه آهن نگران هستند. این اصلاحات قرار است از سال دوهزار و سیزده اجرایی شود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر