کد خبر: 9270 A

مدیرکل درآمد حق‌بیمه سازمان تأمین‌اجتماعی:

جرائم حق‌بیمه‌های متعلقه تمامی کارگاه‌هایی که لغایت اسفند ۹۰ نسبت به پرداخت اصل حق‌بیمه خود اقدام نموده‌اند، از ۹۰ درصد بخشودگی جرائم متعلقه برخوردار خواهند شد.

مدیرکل درآمد حق‌بیمه سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: ‌ براساس بند ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور، تمامی واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی مشمول قانون بخشودگی جرائم می‌شوند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، محمدحسن زدا در همایش قانون بخشودگی جرائم مطالبات که با حضور معاونان بیمه‌ای، رؤسا و کار‌شناسان ارشد درآمد و اجرائیات ادارات کل استان‌ها برگزار شد با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: استفاده از مزایای این قانون نیازمند پرداخت و یا تعیین تکلیف اصل حق‌بیمه کارفرمایان مدیون تا پایان آذر سال‌جاری است.

وی افزود: درصورتی که کارفرمایان مشمول درخواست کتبی مبنی بر پرداخت بدهی‌های معوقه قطعی بابت حق‌بیمه و بیمه بیکاری لغایت اسفند۹۰ کارگاه خود را به سازمان تأمین‌اجتماعی ارائه و مبلغ مربوطه را تا تاریخ ۳۰/۹/۹۱ پرداخت نمایند، از ۹۰ درصد بخشودگی جرائم متعلقه برخوردار می‌شوند.

زدا اظهار داشت: چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون قادر به پرداخت کل بدهی‌های قطعی معوقه خود به صورت یک جا نباشند، می‌توانند درخواست کتبی خود را حداکثرتا تاریخ ۳۰/۹/۹۱ مبنی بر تقسیط بدهی کارگاه به شعبه تامین اجتماعی ارائه نمایند و به ازای هر ماه، مشمول ۱۰ درصد تخفیف بخشودگی شوند.

وی خاطرنشان کرد: چنانچه کارفرمایان به هر دلیل هریک از اقساط را تا سررسید قسط بعدی پرداخت نکنند، بدهی تبدیل به حال شده و جرائم نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال دریافت خواهد شد.

مدیرکل درآمد حق‌بیمه گفت: چنانچه کارفرمایی بدهی‌های لغایت سال ۹۰ را قبل از اجرای قانون تقسیط و درحال پرداخت اقساط باشد، می‌تواند با ارائه درخواست کتبی از بخشودگی بخشی از جرائم متعلقه برخوردار شود.

وی افزود: همچنین جرائم حق‌بیمه‌های متعلقه تمامی کارگاه‌هایی که لغایت اسفند ۹۰ نسبت به پرداخت اصل حق‌بیمه خود اقدام نموده‌اند، از ۹۰ درصد بخشودگی جرائم متعلقه برخوردار خواهند شد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر