کد خبر: 77994 A

در نامه جمعی از فعالان تامین اجتماعی تاكید شد:

چكیده: «بخش درمان از ارکان و در شمار پیکره اصلی سازمان محسوب شده و نمی توانند مشمول طرح های خلق الساعه با هدف جداسازی از سازمان قرار گیرند.»

جمعی از فعالان تامین اجتماعی در بیانیه‌ای خطاب به کاندیداهای ریاست جمهوری ضمن بیان مطالبات خود از ادغام بخش درمان سازمان‌ تامین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت انتقاد کردند.

به گزارش ایلنا، در بخشی از نامهٔ مذکور آمده است: «بخشهای بیمه‌ای (بازنشستگی و …) و درمان (تامین خدمات) و سرمایه گذاری، با یکدیگر و در کنار هم یک کلیت واحد به عنوان سازمان تامین اجتماعی را شکل می‌دهند و اجزاء و عناصر لاینفک یک سیستـم کلـی می‌باشنـد که می‌باید به نحـو جداناپذیری مدیریت و راهبری شوند.»

در این نامه با بیان این مطلب که «بخش‌های سرمایه گذاری و درمان سازمان از محل منابع و درآمدهای بیمه‌ای شکل یافته‌اند» آورده شده است: «بخش درمان از ارکان و در شمار پیکره اصلی سازمان محسوب شده و نمی‌توانند مشمول طرح‌های خلق الساعه با هدف جداسازی از سازمان قرار گیرند.»

متن کامل این نامه در وبسایت رسمی فعالان تامین اجتماعی قابل مشاهده است.

تامین اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر