کد خبر: 71554 A

با انتخابا اعضای اصلی و علی‌البدل:

چكیده: «از بین 22 نفر از کاندیداهای هیئت مدیره کانون، یازده نفر به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره، سه نفر به عنوان علی البدل و دو نفر نیز به عنوان بازرس انتخاب شدند.»

انتخابات کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیر تامین اجتماعی شهرستان مشهد برگزار شد.

به گزارش ایلنا، انتخابات کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تامین اجتماعی شهرستان مشهد در ساختمان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور جمعی از بازنشستگان و مسئولان استانی ذی‌ربط با نظارت نماینده وزارتخانه برگزار شد.

در این انتخابات از بین 22 نفر از کاندیداهای هیئت مدیره کانون، یازده نفر به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره، سه نفر به عنوان علی البدل و دو نفر نیز به عنوان بازرس انتخاب شدند.

در رای‌گیری برگزار شده در ‌‌‌نهایت به ترتیب آرا آقایان «قربانعلی رمضانی»،«اسماعیل میرزایی»، «سید حسین رسولی»، «علی اصغر رضایی »، «صفر نژاد»، «سید حسین راستگو»، « سید اصغر چمران»، «عنبرانی»، «عبد الکریم نیرومند»، «عبد الحسین نوعی» و «آخوندیان» به عنوان اعضای اصلی انتخاب شدند.

همچنین آقایان ابوالفضل غلامی، احمد فریدونی و علی نژاد به عنوان اعضای علی البدل و عزیزالله بیات و رضوی به سمت بازرسان کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی شهرستان مشهد انتخاب شدند.

تامین اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر