کد خبر: 57552 A

بازنشستگان با امضای طوماری انتقاد كردند:

«امضا کنندگان طومار یاد شده معتقدند با توجه به تغییراتی که درچند سال گذشته بصورت غیر قانونی در اساسنامه کانون بازنشستگان تامین اجتماعی به وجود آمده است، این تشکل صنفی نه بصورت شکلی و نه بصورت ماهوی نمی‌تواند منافع اعضای خود را پیگیری کند.»

جمعی از کارگران بازنشسته تهرانی با امضای طوماری خواستار بازنگری و اصلاح اساسنامه کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی تهران شدند.

حسین غلامی از اعضای کانون بازنشستگان تهران با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: این طومار توسط حدود ۴۷۴ کارگر بازنشسته تهرانی خطاب به سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشته شده است.
به گفته وی، امضا کنندگان طومار یاد شده معتقدند با توجه به تغییراتی که درچند سال گذشته بصورت غیر قانونی در اساسنامه کانون بازنشستگان تامین اجتماعی به وجود آمده است، این تشکل صنفی نه بصورت شکلی و نه بصورت ماهوی نمی‌تواند منافع اعضای خود را پیگیری کند.
وی بابیان اینکه حدود دو دهه از آغاز فعالیت کانون بازنشستگان تامین اجتماعی می‌گذرد، یادآورشد: به نظر می‌رسد در تمام این مدت این نهاد صنفی بصورت انحصاری اداره شده است و اعضای هیات مدیره آن دیگر از توانایی جسمی و فکری لازم برای پیگیری مطالبات بازنشستگان برخوردار نیستند.
غلامی در خصوص تغییرات غیر قانونی اساسنامه کانون بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: در حالی که به موجب قانون کانون متعلق به کارگران بیمه شده بازنشسته است اما از اواخر دهه ۸۰ با تغییر غیر قانونی اساسنامه، بازماندگان مستمری بگیر نیز توانستند در تصمیمات این کانون حضور و نقش داشته باشند.
وی گفت: در نتیجه تغییرات به وجود آمده کانون بازنشستگان تامین اجتماعی از وظیفه اصلی خود دور مانده است و به همین دلیل جمعی از کارگران عضو به دنبال آن هستند تا از طریق قانونی به وضعیت کانون سروسامان بدهند.

کانون بازنشستگان تامین اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر