کد خبر: 50057 A

مسئول اجرایی طرح سواد آموزی کارگران این استان:

این تفاهم نامه آموزشی سواد آموزی کارگران از ابتدای سال ۹۲ آغاز می‌شود و در پایان مدرک آموزشی صادر خواهد شد./: کارگران می‌توانند بعد از اتمام وقت کاری‌شان با توجه به برنامه ریزی‌های پیش بینی شده در این کلاس‌ها ثبت نام کنند.

  تفاهم نامه پیگیری سواد آموزی کارگران بی‌سواد و کم سواد بین کانون شورای اسلامی کار استان قم و نهضت سواد آموزی به امضاء رسید.

بهار رضایی، مسئول اجرایی طرح سواد آموزی کارگران قم با اعلام این خبر به ایلنا گفت: کانون شورای اسلامی کار استان قم طبق آیین نامه مصوب فروردین ماه سال ۷۱ برای سواد آموزی کارگران مشمول قانون کار، مکاتباتی را با شرکت‌ها و کارگاههای استان انجام داده است.
او افزود: این تشكل كارگری سعی می‌کند با شناسایی کارگران بیسواد و کم سواد با نظارت نهضت سواد آموزی همه این کارگران را آموزش دهد.
مسئول اجرایی طرح سواد آموزی کارگران بیان کرد: این تفاهم نامه آموزشی سواد آموزی کارگران از ابتدای سال آینده (سال ۹۲) آغاز می‌شود و در پایان مدرک آموزشی صادر خواهد شد.
او همچنین در این زمینه اضافه کرد: از محسنات اجرای این طرح علاوه بر با سواد شدن کارگران با تجربه‌ای که در عرصه تولید و کار فعالیت دارند زمینه اشتغال تعداد زیادی از جوانان جویای کار تحصیلکرده‌ای که تا کنون نتوانسته‌اند شغلی پیدا کنند فراهم می‌شود.
او گفت: کانون با بکار گیری این نیروهای آماده بکار تحصیلکرده زمینه آموزش کارگران را فراهم می‌کند.
این فعال کارگری در خاتمه سخنان خود افزود: کارگران می‌توانند بعد از اتمام وقت کاری‌شان با توجه به برنامه ریزی‌های پیش بینی شده در این کلاس‌ها ثبت نام کنند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر