کد خبر: 21433 A

از سوی سازمان تامین اجتماعی ارائه شد:

سرکار خانم دکتر فلاح از سال ۱۳۷۶ به استخدام رسمی سازمان تأمین اجتماعی در آمده و در طول ۱۵ سال گذشته مسئولیت‌های مختلفی در این سازمان برعهده داشته‌اند.

پیرو درج مطلبی باعنوان حکم مدیر کلی مرتضوی برای همسرش در آن رسانه محترم مورخ ۲۷/۸/۹۱، مزید امتنان است توضیحات زیر وفق ماده ۲۳ قانون مطبوعات، در‌‌ همان صفحه چاپ و منتشر شود.

سرکار خانم دکتر فلاح از سال ۱۳۷۶ به استخدام رسمی سازمان تأمین اجتماعی در آمده و در طول ۱۵ سال گذشته مسئولیت‌های مختلفی در این سازمان برعهده داشته‌اند که از آن جمله می‌توان به ریاست درمانگاه‌های ۲۱ و ۲۲ تأمین اجتماعی تهران در سال ۱۳۷۶، مسئول و کار‌شناس ارشد اداره کلینیک تأمین اجتماعی استان تهران در سال ۱۳۸۴، ریاست امور پزشکان استان تهران در سال ۱۳۸۶ و همچنین ریاست بیمارستان شریعت رضوی تأمین اجتماعی تهران تاکنون اشاره کرد.
خبر منتشر شده از سوی آن رسانه این طور به مخاطب القا می‌کند که ایشان هم اکنون در سازمان تأمین اجتماعی منصوب شده‌اند در صورتی که نامبرده با تحصیلات پزشکی، بیش از ۱۵ سال است در حوزه درمان و مدیریت سازمان تأمین اجتماعی خدمت کرده و احکام مسئولیت ایشان در جایگاه‌های مختلف و در زمان مدیران عامل پیشین صادر شده است.
دکتر فلاح پیش از انتصاب در این سمت، ریاست بیمارستان شریعت رضوی تأمین اجتماعی تهران را به عهده داشته و در طول خدمت خود همواره در بیمارستان‌های مناطق جنوب شهر تهران مشغول خدمات پزشکی و مدیریتی بوده وسال‌ها مسئولیت امور پزشکان استان تهران را برعهده داشته است و مسئولیت‌های مدیریتی وی در سال‌های گذشته به مراتب سنگین‌تر و با اهمیت‌تر از مسئولیت جدید ایشان محسوب می‌شود.
بدیهی است ورود ایشان به سازمان تأمین اجتماعی و پذیرش مسئولیت توسط نامبرده براساس تخصص و قالبیت‌های مدیریتی ایشان در ۱۵ سال گذشته بوده و ارتباطی با مدیرعامل جدید سازمان تأمین اجتماعی ندارد.

توضیح ایلنا: از مضمون جوابیه سازمان تامین اجتماعی این طور بر می‌آید كه این متن بدون مطالعه دقیق خبر ایلنا تنظیم شده است چرا كه در خبر ایلنا به بخشی از مسئولیت‌های سابق خانم دکتر فلاح تفتی، همسر سعید مرتضوی از جمله ریاست او در بیمارستان شریعت رضوی اشاره شده بود.

انتصاب تامین اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر