کد خبر: 18806 A

ایلنا ارائه می‌كند؛

اصلاحیه مورد نظر سازمان تامین اجتماعی، شامل تغییراتی در خصوص سن و سابقه بازنشستگی در مشاغل عادی و سخت و زیان آور، افزایش سهم حق بیمه كارگران، كاهش تعهدات بیمه‌ای و درمانی رایگان سازمان تامین اجتماعی و... موارد دیگری می‌شود كه به تدریج در روزهای آتی انتشار خواهند یافت.

خبرگزاری كار ایران به منظور فراهم آوردن امكان تحلیل و تبادل نظر پیرامون اصلاحیه قانون تامین اجتماعی، اقدام به انتشار تمامی مواد مناقشه‌برانگیز این اصلاحیه كه توسط سازمان تامین اجتماعی تهیه شده است می‌كند.

به گزارش ایلنا، در هفته گذشته سعید مرتضوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خبر از تهیه اصلاحیه قانون تامین اجتماعی داد اما تا كنون بغیر از شایعاتی در خصوص برخی مواد، اطلاع وثیقی از جزئیات تغییرات مدنظر دولت در قانون تامین اجتماعی در دست نبود و به همین دلیل در اظهارات و تحلیل‌های پیرامون این اصلاحیه نیز ابهاماتی وجود داشت.
خبرگزاری ایلنا از امروز –سه‌شنبه 16 آبان‌ماه- متن مواد مناقشه برانگیز این اصلاحیه را به همراه مواد فعلی این قانون جهت مقایسه تطبیقی، آگاهی و اظهار نظر كارگران، كارشناسان و فعالان كارگری منتشر می‌كند، با ذكر این توضیح كه به دلیل كثرت مواد تغییر یافته و همچنین سهولت دسترسی كاربران، مواد اصلاحیه را به تفكیك منتشر خواهیم كرد. 

گفتنی است اصلاحیه مورد نظر سازمان تامین اجتماعی، شامل تغییراتی در خصوص سن و سابقه بازنشستگی در مشاغل عادی و سخت و زیان آور، افزایش سهم حق بیمه كارگران، كاهش تعهدات بیمه‌ای و درمانی رایگان سازمان تامین اجتماعی، فروش خدمات درمانی به بیمه شدگان، خصوصی‌سازی در مراكز درمانی متعلق به سازمان تامین اجتماعی از طریق واگذاری مدیریت این مراكز، انتقال تعهدات دولت در حوزه بهداشت عمومی به سازمان تامین اجتماعی، ایجاد اختیار برای دولت در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت سهم 3 درصدی حق بیمه دولت و موارد دیگری می‌شود كه به تدریج در روزهای آتی انتشار خواهند یافت.

مواد اصلاحیه قانون تامین اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر