کد خبر: 18711 A

با تغییر ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی؛

براساس پیش نویس پیشنهادی سهم هفت درصدی هر کارگر با ۲ درصد افزایش از حق بیمه به نه درصد افزایش می‌یابد که در صورت تصویب این تغییر پیشنهادی کل مبلغ حق بیمه از ۳۰ درصد مزد به ۳۲ درصد مزد افزایش می‌یابد.

خبرگزاری کار ایران به منظور فراهم آوردن امکان تحلیل و تبادل نظر پیرامون اصلاحیه قانون تامین اجتماعی، اقدام به انتشار مواد مناقشه‌برانگیز این اصلاحیه که توسط سازمان تامین اجتماعی تهیه شده است می‌کند.

ازجمله موضوعات مورد بحث در اصلاحیه منسوب به سازمان تامین اجتماعی موضوع میزان سهم کارگران از
حق بیمه است که مشروح آن به شرح ذیل است:

ماده ۱۷ پیش نویس: بیمه شدگان حقوق بگیر (دارای کارفرما) باید ۹ درصد از حقوق ماهیانه خود را بابت سهم بیمه پرداخت می‌کنند.

ماده ۲۸ قانون فعلی: سهم بیمه شدگان حقوق بگیر معادل هفت درصد حقوق دریافتی است.

توضیح ایلنا: در حال حاضر تامین اجتماعی بابت ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی معادل ۳۰ درصد حقوق دریافتی کارگر بیمه شده را تحت عنوان حق بیمه دریافت می‌کند. پرداخت این مبلغ مطابق قانون فعلی به نسبت ۳ - ۷ - ۲۰ میان دولت، کارگر و کارفرما تقسیم شده است. براساس پیش نویس پیشنهادی سهم هفت درصدی هر کارگر با ۲ درصد افزایش از حق بیمه به نه درصد افزایش می‌یابد که در صورت تصویب این تغییر پیشنهادی کل مبلغ حق بیمه از ۳۰ درصد مزد به ۳۲ درصد مزد افزایش می‌یابد. از آنجا که در بخش خدمات درمانی نوع نگاه تهیه‌کنندگان پیش نویس کاهش بیشتر تعهدات درمانی رایگان سازمان تامین اجتاماعی است با افزایش ۲ درصدی سهم بیمه کارگران قدرت خرید آن‌ها نسبت به گذشته کمتر خواهد شد.

تغییر قانون تامین اجتماعی مواد اصلاحیه قانون تامین اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر