کد خبر: 78037 A

دبیر خانه کارگر قزوین:

چكیده:«شورای عالی كار از همان ابتدا می‌بایست دستمزد كارگران را برمبنای تورم رسمی و واقعی افزایش می‌داد/ کارگران انتظار دارند که دولتها با لحاظ كردن واقعیت‌های اقتصادی نقش آنها در تولید را به رسمیت بشناسند».

 دبیر خانه کارگر قزوین گفت: حماسه اقتصادی و سیاسی لازم و ملزوم یكدیگر هستند و برای همین دولت باید با توجه به وضعیت معیشتی كارگران امكان خلق حماسه را فراهم كند.

عید علی کریمی با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: جمعیت كارگران ایران بالغ بر 40 میلیون نفر است و با توجه به وضعیت اقتصادی كنونی دولت می‌تواند با بهبود  قدرت خرید کارگران و ایجاد ثبات اقتصادی باعث دلگرمی آنها برای حضور در حماسه سیاسی شود.

او در ادامه با اشاره به پی گیری نهادهای كارگری برای افزایش دستمزد،افزود: دولت باید در آستانه انتخابات با افزایش قانونی دستمزد کارگران کاری کند که شور و تمایل کارگران برای حضور بیشتر از هر زمان دیگری شود.

كریمی با بیان اینکه شورایعالی کار که در راس آن دولت قرار دارد می بایست از همان ابتدا دستمزد كارگران را برمبنای تورم رسمی و واقعی افزایش می‌داد گفت: کارگران انتظار دارند که دولتها با لحاظ كردن واقعیت‌های اقتصادی نقش آنها در تولید را به رسمیت بشناسند.

وی گفت: اتخاذ سیاست های مناسب در حوزه رفاه و تامین اجتماعی نیروی كار و توجه به تولید پایدار داخلی از جمله‌ راه های جلب اطمیان كارگران است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر