کد خبر: 71454 A

یك كارشناس اقتصادی:

چكیده:‌ «با چند نرخی بودن ارز، دو مدل یارانه ی نقدی و ارزی به مردم پرداخت می شود كه هیچكدام شفاف نیست و رانت خواری بالایی در آنها جریان دارد و طبقات پردرآمد بیشتر از آن منتفع می شوند.»

یك كارشناس اقتصادی، تك نرخی شدن ارز را منجر به افزایش فشارهای معیشتی بر كارگران دانست و بر لزوم انجام اصلاحات اقتصادی تدریجی تاكید كرد.

«كمال اطهاری» دراین باره به ایلنا گفت: تك نرخی شدن ارز، وضعیت اقتصاد كشور را نا به سامان می كند و فشار معیشتی بر نیروی كار را افزایش می دهد.

وی با بیان اینكه هدف از تك نرخی شدن ارز، جذب سرمایه ی خارجی به منظور ایجاد زمینه ی رقابت برای تولیدات داخلی است، گفت: تك نرخی كردن ارز در شرایط عادی، علی السویه و بی معناست هرچند زمینه ی رانت خواری را از بین می برد.

آقای اطهاری با اشاره به بررسی تک نرخی شدن ارز از سوی کمیسیون تلفیق مجلس نهم شورای اسلامی كه نگرانی کارگران را افزایش داده است بیان كرد: سابقه ی تك نرخی كردن ارز به دولت كارگزاران بر می گردد كه تجربه ی خوبی نبود و پیامدهای فاجعه باری داشت.

این كارشناس اقتصادی تصریح كرد: دولت هر از چند گاهی مجبور می شود به دلیل شرایط نامناسب اقتصاد كشور و كمك به معیشت مردم، ارز را چند نرخی كند. با چند نرخی بودن ارز، دو مدل یارانه ی نقدی و ارزی به مردم پرداخت می شود كه هیچكدام شفاف نیست و رانت خواری بالایی در آنها جریان دارد و طبقات پردرآمد بیشتر از آن منتفع می شوند.

وی در ادامه با بیان اینكه تك نرخی شدن ارز مانند سایر اصلاحات اقتصادی باید در قالب یك برنامه كامل در فرآیندی 5 تا 10 ساله صورت بگیرد افزود: اصلاحات اقتصادی دو دهه اخیر ایران كه با سیاست تعدیل اقتصادی در دهه 70 آغاز شد از آنجا كه به صورت ناگهانی صورت گرفته زیانش بیشتر از سود بوده است.

این كارشناس اقتصادی در پایان به كمیسیون تلفیق مجلس نهم شورای اسلامی توصیه كرد به جای اخذ تصمیمات عجولانه و تحمیل آن به دولت بعدی با تدوین یك برنامه ی اصلاحات اقتصادی تدریجی در بستر زمانی 10 ساله و با استناد به آمار دستگاه های پژوهشی داخلی به دنبال سامان دادن به اقتصاد متلاطم ایران باشند.

تک نرخی ساختن ارز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر