کد خبر: 15421 A

اکونومیست اعلام كرد:

انتظار می‌رود طی سال آینده نیروی کار ایران معادل ۲۷ میلیون نفر ۷۰۰ هزار نفر باشد و این در حالی است که نرخ بیکاری در این سال برابر با ۱۵/۳ درصد پیش‌بینی شده است.

واحد اطلاعات اکونومیست در تازه‌ترین گزارش خود از افزایش ۶۰۰ هزار نفری نیروی كار ایران در سال جاری خبر داده است.

به گزارش ایلنا، واحد اطلاعات اکونومیست در گزارش ماه اکتبر ۲۰۱۲ خود با تاکید بر گزارش پیشین نیروی کار ایران در سال گذشته را ۲۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر و نرخ بیکاری را ۱۴/۱ درصد اعلام و پیش‌بینی کرد که این شاخص‌ها در سال جاری به ترتیب ۲۷ میلیون نفر و ۱۵/۵ درصد خواهد بود.

انتظار می‌رود طی سال آینده نیروی کار ایران معادل ۲۷ میلیون نفر ۷۰۰ هزار نفر باشد و این در حالی است که نرخ بیکاری در این سال برابر با ۱۵/۳ درصد پیش‌بینی شده است.

در سال ۱۳۹۳ شمار افراد دارای شغل ایران به ۲۸ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر خواهد رسید که این میزان برای سال ۱۳۹۴ معادل ۲۹ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر پیش‌بینی شده است.

در همین حال عنوان شده است که نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۳ برابر با ۱۵ درصد خواهد بود که با اندکی کاهش در سال پس از آن به ۱۴/۷ درصد می‌رسد.

سال ۱۳۹۵ سالی است که برای نیروی کار و نرخ بیکاری ایران به ترتیب رقم‌های ۲۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر و ۱۴/۵ درصد پیش‌بینی شده و گفته شده است که این دو شاخص در سال پس از آن به ترتیب به ۳۰ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر و ۱۴/۲ درصد خواهد رسید.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر