کد خبر: 84527 A

در شهرک اندیشه رخ داد:

چکیده:«روز گذشته دو کارگر درحین کار دریک ساختمان هفت طبقه در حال ساخت به داخل چاهک آسانسور سقوط کردند/ این حادثه در شهرک اندیشه روی داد و قربانیان از ناحیه پا و کمر به شدت زخمی شدند».

صبح روز گذشته دو کارگر درحین کار دریک ساختمان 7 طبقه در حال ساخت به داخل چاهک آسانسور سقوط کردند.

به گزارش ایلنا، صبح روز گذشته (چهارم تیر ماه) دو کارگر درحین کار دریک ساختمان هفت طبقه در حال ساخت در شهرک اندیشه به داخل چاهک آسانسور سقوط کردند و از ناحیه پا و کمر به شدت زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، این دو کارگری که به شدت مصدوم شده بودند توسط گروهای امداد و نجات با استفاده از تجهیزات ویژه نجات از داخل چاهک آسانسور خارج و تحویل عوامل اورژانس شدند.

کارگران ساختمانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر