کد خبر: 57679 A

در آستانه سال نو رخ داد:

«تعدای از خبرنگاران بخشهای مختلف روزنامه ایران از کار برکنار و یا به روزنامه شهروند منتقل شده‌اند./ پس از تعطیل شدن بخش ویژه نامه ایران زمین روزنامه ایران حدود ۶۰ الی ۷۰ نفر از خبرنگاران وارد تحریریه اصلی ایران شدند و در پایان سال به دلیل آنکه قراردادهای كاری آن‌ها به پایان رسیده است با آن‌ها قطع همکاری شده است.»

تعدادی از خبرنگاران روزنامه ایران در آستانه سال نو بیكار شدند.

به گزارش ایلنا، در آستانه سال ۹۲ تعدای از خبرنگاران بخشهای مختلف روزنامه ایران از کار برکنار و یا به روزنامه شهروند منتقل شده‌اند.

پس از تعطیل شدن بخش ویژه نامه ایران زمین روزنامه ایران حدود ۶۰ الی ۷۰ نفر از خبرنگاران وارد تحریریه اصلی ایران شدند و در پایان سال به دلیل  آنکه قراردادهای كاری آن‌ها به پایان رسیده است با آن‌ها قطع همکاری شده و یا اینکه برای ادامه همکاری به روزنامه شهروند معرفی شده‌اند.

روزنامه ایران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر