کد خبر: 83097 A

یكشنبه در كمیسیون صنایع رخ می‌دهد:

چكیده: «کارگروه صنعت نیز در روز یكشنبه بندهای ارجاعی (۲۶،۳۰، تا ۳۸، ۴۰ تا ۴۴، ۴۶، ۴۸، ۵۰، ۵۵، ۶۳، ۶۸، ۸۲) لایحه اصلاح قانون کار را مورد بررسی قرار خواهند داد.»

 کمیسیون صنایع و معادن مجلس هفته آینده در روزهای یکشنبه و سه شنبه (۲ و ۴ تیر)  تشکیل جلسه می دهد.

به گرارش ایلنا، کارگروه صنعت نیز در روز یكشنبه بندهای ارجاعی (۲۶،۳۰، تا ۳۸، ۴۰ تا ۴۴، ۴۶، ۴۸، ۵۰، ۵۵، ۶۳، ۶۸، ۸۲) لایحه اصلاح قانون کار را مورد بررسی قرار خواهند داد.

کارگروه پتروشیمی و صنایع نفت و گاز نیز انتخاب هیئت رئیسه کارگروه برای سال دوم را در دستور کار دارد.

کمیسیون صنایع و معادن مجلس سه شنبه ۴ تیر ۹۲ نیز تشکیل جلسه می دهد که بر این اساس طرح الحاق یک تبصره به ماده (۲۴) قانون اصلاح قانون اصلاح معادن و لایحه اصلاح قانون کار در دستور کار این کمیسیون قرار دارد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر