کد خبر: 71155 A

بازرس اتحادیه كارگران پتروشیمی بندر امام:

چكیده: «به كارگران قرارداد موقتی كه از زیر نظر پیمانكاری خارج شده و به صورت مستقیم با كارفرمایان قرارداد بسته اند هیچ گونه مزایایی تعلق نگرفته و حقوثشان افزایش نیافته است.»

بازرس اصلی اتحادیه كارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام نسبت به عدم پرداخت مزایای كارگران تبدیل قرارداد شده انتقاد كرد.

«ناصر احمدی» در این باره به ایلنا گفت: به كارگران قرارداد موقتی كه از زیر نظر پیمانكاری خارج شده و به صورت مستقیم با كارفرمایان قرارداد بسته‌اند هیچ گونه مزایایی تعلق نگرفته و حقوثشان افزایش نیافته است.

وی در ادامه به عدم پرداخت مزایایی همچون نفت كار، حق پرواز و حق جذب اشاره كرد.

این فعال كارگری در پایان از نصف شدن عیدی كارگران تبدیل قرارداد شده انتقاد كرد و افزود: عیدی كارگران قرارداد موقت دو برابر پایه حقوق بود اما به كارگرانی كه مشمول تبدیل قرارداد شده اند عیدی كارمندی معادل 400 هزار تومان پرداخت شده است.

پتروشیمی ماهشهر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر