کد خبر: 39913 A

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی مطرح کرد:

ران قراردادی با وجود قرارداد‌های کوتاه مدت و سفید امضا هیچ گونه امنیت شغلی ندارند. در برخی واحد‌های تولیدی از کارگران، قرارداد‌های بدون تاریخ اخذ می‌شود و بدین ترتیب هر زمان کارفرما اراده کند کارگر را اخراج می‌کند و کارگران نیز به دلیل وضعیت بد بازار اشتغال و عدم تعادل عرضه و تقاضا مجبورند به این شرایط تن بدهند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی عدم كسب حد نصاب رای لازم برای اعلام وصول طرح «بهسازی قراردادهای موقت کار» در مجلس را به دلیل سلطه دیدگاه كارفرمایی در میان نمایندگان مجلس دانست.

فتح الله بیات با انتقاد از عدم وجود امنیت شغلی برای کارگران قرارداد موقت، بر لزوم بهسازی وضعیت این قرارداد‌ها تاکید کرد و در این باره به ایلنا گفت: کارگران قراردادی با وجود قرارداد‌های کوتاه مدت و سفید امضا هیچ گونه امنیت شغلی ندارند. در برخی واحد‌های تولیدی از کارگران، قرارداد‌های بدون تاریخ اخذ می‌شود و به این ترتیب هر زمان کارفرما اراده کند کارگر را اخراج می‌کند و کارگران نیز به دلیل وضعیت بد بازار اشتغال و عدم تعادل عرضه و تقاضا مجبورند به این شرایط تن بدهند.

وی ادامه داد: بزرگ‌ترین معضل، بی‌قانونی در قراردادهای موقت کار است. هنگامی که ماهیت کاری دائم است اما متاسفانه کارفرمایان دولتی و خصوصی، با قرارداد‌های موقت کار از کارگران استفاده می‌کنند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی در پایان اظهار داشت: ما از زمان مجلس ششم به دنبال حل این موضوع هستیم. حتی طرحی با نام «بهسازی قراردادهای موقت کار» تدوین و در صحن علنی مجلس مطرح شد که چون رای لازم را نیاورد اعلام وصول نشد. به نظر می‌رسد بخش کارفرمایی نفوذ بسیار بالایی در میان نمایندگان مجلس دارد.

کارگران قراردادی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر