کد خبر: 26413 A

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:

عزیزی، تعیین مهلت یاد شده برای احراز سوابق بیمه‌ای را برای «کارگران کم‌اطلاع از قوانین» خطرناک توصیف کرد و یادآور شد: نباید برای اعلام شکایت کارگران، سقف زمانی تعیین شود چرا که تحقق چنین امری، می‌تواند احراز سوابق بیمه‌ای کارگران را با مشکل روبرو كند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، «درنظر گرفتن مهلت ۳ ماهه برای اعلام شکایت کارگران» را به ضرر این قشر خواند و گفت: تصویب چنین پیشنهادی در اصلاحیه قانون نظام صنفی کشور دست کارگران را برای احقاق حقوقشان را می‌بندد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری خانه ملت، عبدالرضا عزیزی، پیرامون تعیین مهلت ۳ ماهه برای اعلام شکایت کارگران به منظور احراز سوابق بیمه‌ای کارگران در اصلاحیه قانون نظام صنفی کشور، گفت: در صورت تصویب چنین پیشنهادی برخی از کارفرما‌ها می‌توانند کارگران را دور بزنند و ۳ ماه وی را معطل کنند و پس از اتمام مهلت یاد شده، کارگر نیز از اعاده حق خود بازبماند که این مسئله به هیچ عنوان نمی‌تواند قابل قبول باشد.

نماینده مردم شیروان در مجلس، تعیین مهلت یاد شده برای احراز سوابق بیمه‌ای را برای «کارگران کم‌اطلاع از قوانین» خطرناک توصیف کرد و یادآور شد: نباید برای اعلام شکایت کارگران، سقف زمانی تعیین شود چرا که تحقق چنین امری، می‌تواند احراز سوابق بیمه‌ای کارگران را با مشکل روبرو كند.

وی اما بخش دیگری از اصلاحیه قانون نظام صنفی کشور مبنی بر اینکه کارگران برای احراز سوابق بیمه‌ای خود باید شکایت خود را به صورت کتبی به سازمان تامین اجتماعی ارائه دهند را مثبت ارزیابی کرد ویادآور شد: در همه جای دنیا شکایت‌ها به صورت کتبی انجام می‌شود و اگر سابق بر این نیز شکایت‌ها بصورت شفاهی انجام می‌شده، اقدامی اشتباه بوده است.

وی با بیان اینکه شکایت کتبی به نفع کارگران است و شکایت شفاهی با منطق و عقل جور در نمی‌آید، گفت: شکایت کتبی چون مستند است، قابل ارائه به مراجع ذیصلاح بوده و می‌تواند از این حیث برای کارگران مفید باشد.

گفتنی است، در اصلاحیه پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مجلس در قالب ماده ۵۵ و جایگزینی آن با ماده ۹۲ قانون فعلی آمده است: سازمان تامین اجتماعی فقط در صورت شکایت کتبی هر یک از کارکنان که مدعی اشتغال در کارگاه‌های صنفی می‌باشند، می‌تواند به گزارش‌های بازرسی یا مندرجات دفا‌تر قانونی فرد صنفی استناد و حق بیمه را مطالبه نماید.

همچنین در تبصره این ماده آمده است: شکایت کارکنان به منظور احراز سوابق بیمه‌ای باید حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از پایان کار به سازمان تامین اجتماعی و ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسلیم شود.

قانون نظام صنفی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر