کد خبر: 24502 A

طی ده سال گذشته؛

از زمان تصویب قانون شوراهای اسلامی کار، تنها در فاصله سالهای ۷۸ تا ۸۲ در استان کهگیلویه و بویراحمد، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تشکیل شده است.

دبیر اجرایی خانه کارگر یاسوج می‌گوید: در یک دهه گذشته دراستان کهگیلویه و بویر احمد، کانون استانی هماهنگی شوراهای اسلامی کار تشکیل نشده است.

علی جنتی با اعلام این خبر به ایلنا گفت: از زمان تصویب قانون شوراهای اسلامی کار، تنها در فاصله سالهای ۷۸ تا ۸۲ در استان کهگیلویه و بویر احمد، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه برابر قانون برای تشکیل کانون هماهنگی استانی شوراهای اسلامی کار باید حداقل در ۱۰ واحد تولیدی واجد شرایط شوراهای اسلامی کار تشکیل شده باشد، افزود: هر چند در استان کهگیلویه و بویر احمد، کارخانه‌های متعددی واجد تشکیل شوراهای اسلامی کار هستند اما به دلیل کم توجهی مسئولان وقت اداره کار برای تشکیل شوراهای جدید و یا تجدید انتخابات شوراهای موجود اقدام چندانی صورت نگرفته است.
دبیر اجرایی خانه کارگر یاسوج با بیان اینکه هم اکنون حدود ۶ شورای اسلامی کار در استان کهگیلویه و بویر احمد فعالیت رسمی دارند، گفت: به نظر می‌رسد مسئولان فعلی اداره کار به دنبال افزایش شوراهای موجود و تشکیل کانون استانی هستند.
این فعال كارگری با بیان اینکه تاکنون درغیاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان، تشکیلات خانه کارگر متولی پیگیری مطالبات صنفی کارگران استان بوده است، در خصوص وضعیت سایر نهادهای صنفی کارگری استان گفت: در کهگیلویه و بویر احمد هنوز کانون استانی انجمن‌های صنفی کارگری تشکیل نشده است اما از مدتی قبل مجمع نمایندگان کارگری استان فعالیت خود را آغاز کرده است.

گفتنی است برابر قانون کار فعلی، کارگران واحدهای کوچک زیر ۱۰ نفر مجاز به انتخاب نماینده کارگر هستند، همچنین این قانون به کارگاه‌هایی که تعداد کارگران آن‌ها زیر ۳۲ نفر است اجازه داده تا برای تشکیل نهاد صنفی از میان نماینده کارگر یا انجمن صنفی کارگری یک گزینه را انتخاب کنند.
به موجب قانون کار، در واحدهای تولیدی دارای بیش از ۳۲ کارگر علاوه بر حق انتخاب نماینده یا تشکیل انجمن صنفی امکان تشکیل شوراهای اسلامی کار نیز وجود دارد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر