کد خبر: 19813 A

دبیر خانه کارگر نیشابور اعلام كرد:

این کاریابی‌ها هیچ ضمانتی به کارجو برای تضمین و امنیت شغلی‌اش نمی‌دهند/ در حال حاضر عدم رعایت اصول یافتن شغل و در برخی موارد تبانی کاریابی‌ها با شرکتهای خصوصی و رعایت نکردن قوانین مرتبط با کار، کارجویان در مراجعه به این مراکز بی‌اعتماد کرده است.

دبیر اجرایی خانه کارگر نیشابور اعلام کرد: شائبه تبانی کاریابی‌های نیشابور با کارفرمایان و رعایت نکردن قوانین مرتبط با کار، باعث بی‌اعتمادی کارجویان شهرستان نیشابور به كاریابی‌ها شده است.

محمد عمارلو در این باره به ایلنا گفت: سه کاریابی فعال در نیشابور شگردهای جدیدی را برای سود جویی اتخاذ کرده و تبدیل به بنگاه‌های صرفا اقتصادی شده‌اند به طوری كه از متقاضیان کار بخاطر اینکه فقط آنان را به بنگاهی جهت اشتغال معرفی کنند، مبلغی بیش از ۱۶۰ هزار تومان دریافت می‌کنند.
او با بیان اینکه این کاریابی‌ها هیچ ضمانتی به کارجو برای تضمین و امنیت شغلی‌اش نمی‌دهند، تصریح کرد: کاریابی‌ها فقط متقاضیان را به کارخانجات جهت کار معرفی می‌کنند و هیچ مسئولیتی را نمی‌پذیرند، این در حالیست که این کارگر پس از شروع به کار امکان اینکه توسط کارفرما پذیرفته نشده و دوباره بیکار شوند وجود دارد.
این فعال كارگری همچنین در رابطه با مصادیق تخلفات صورت گرفته از سوی این کاریابی‌ها، مدعی شد: متصدیان این کاریابی‌ها با دریافت مبالغ بیشتر خارج از عرف و قانون از کارجویانی که توان مالی بیشتری دارند، یا از جانب شخص خاصی معرفی شده‌اند در اولویت قرار گرفته و شغل بهتری بدست می‌آورند و این عمل انان اجحاف به کسانی است که سال‌ها در انتظار بدست آوردن شغلی معطل مانده‌اند.

عمارلو در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: صاحبان این کاریابی‌ها با تعامل با کارفرمایان و صاحبان صنایع بعد از معرفی کار جو به کارفرما لیست اشتغال زایی آنان را به ادارات کار ارسال نمی‌کنند و به این خاطر کارفرما از بیمه کردن این کارگران شانه خالی می‌كند، و كارفرما هر زمانی که توان بیمه کردن آنان را داشت لیست این کارگران را به اداره کار ارسال می‌كند تا شاید با اشتغال زایی آنان بتواند از برخی مزایا‌ استفاده کنند.

وی در ادامه به بی‌اعتمادی عمومی شهروندان در مسئله اشتغال اشاره کرد و گفت: کاریابی‌ها در حکم مراکز کار هستند که به صورت دو وجهی فعالیت می‌کنند، از طرفی برای افراد جویای کار شغل پیشنهاد می‌کنند و از طرفی برای بخش خصوصی نیروی کار پیدا می‌کنند.
عمارلو در خاتمه افزود: در حال حاضر عدم رعایت اصول یافتن شغل و در برخی موارد تبانی کاریابی‌ها با شرکتهای خصوصی و رعایت نکردن قوانین مرتبط با کار، کارجویان در مراجعه به این مراکز بی‌اعتماد کرده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر