کد خبر: 16562 A

مسئول شوراهای اسلامی كار قزوین:

بنابر آمارهای رسمی مسئولان اداره کار تعداد تشکل‌های صنفی کارگری در مقایسه با دهه ۷۰ بیشتر شده است/ امروز شاهد تضعیف قدرت چانه زنی نهاد‌های صنفی هستیم/تا همین چند سال پیش غالب اعضای تشکلهای صنفی به ویژه شوراهای اسلامی کار را کارگران رسمی تشکیل می‌دادند که امروز جای خود را به کارگران قراردادی و موقت داده‌اند.

مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان قزوین گفت: در چند سال اخیر با وجود گسترش کمی تشکل‌های صنفی کارگری امروز شاهد کاهش قدرت کیفی این نهاد‌ها هستیم.
محمد احمدی بابیان مطلب فوق به ایلنا گفت: بنابر آمارهای رسمی مسئولان اداره کار تعداد تشکل‌های صنفی کارگری در مقایسه با دهه ۷۰ بیشتر و حتی چند برابر شده است و این در حالی است که امروز شاهد تضعیف قدرت چانه زنی این نهاد‌ها هستیم.
این فعال کارگری دلیل این ضعف را در رواج استخدام‌های موقت دانست و گفت: به دنبال اجرای قوانین بازنشستگی پیش از موعد و نیز تعدیل‌های کارگران در نتیجه بحران‌های صنعتی از جمعیت کارگران رسمی به میزان چشمگیری کاسته شده است.
وی بابیان اینکه خروج کارگران رسمی از محیط‌های کار بطور مستقیم برامنیت شغلی فعالین صنفی تاثیر گذاشته است یادآور شد: تا همین چند سال پیش غالب اعضای تشکلهای صنفی به ویژه شوراهای اسلامی کار را کارگران رسمی تشکیل می‌دادند که امروز جای خود را به کارگران قراردادی و موقت داده‌اند.

وی گفت: وقتی عضو یك نهاد صنفی به دلیل قراردادی بودن  امنیت شغلی نداشته باشد نمی تواند از حقوق صنفی خود و همكارانش دفاع كند.
احمدی با یادآوری در حال حاضر حدود ۶۰ واحد شورای اسلامی کار فعال در استان قزوین قرار دارد گفت: اعضای اکثر این شورا‌ها را کراگران قراردادی و موقت تشکیل می‌دهند.
این فعال کارگری یادآور شد: از آنجا که سایر نهادهای صنفی قانونی کارگری از اختیارات شوراهای اسلامی کار برخوردار نیستند گسترش این نهاد‌ها نیز نمی‌تواند به تقویت بنیان‌های کارگری بینجامد زیرا اعضای این تشکل‌ها نیز همگی کارگران غیر رسمی هستند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر