کد خبر: 100403 A

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران نانوایی‌های کشور طرح كرد:

چكیده:‌«رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران نانوایی‌های کشور از وزیر کار خواسته است دستور بازنگری در اساسنامه کانون عالی را صادر کند و مدرك تحصیلی نیمی از اعضای هیئت مدیره‌های انجمن‌های صنفی شرط عضویت در هیات مدیره کانون عالی قرار گیرد.»

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران نانوایی‌های کشور خواستار حذف شرط داشتن مدرک دیپلم برای عضویت در هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «علی یزدانی» در نامه به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در اساسنامه کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران شرط عضویت در هیات مدیره داشتن مدرک دیپلم است، آورده است: بسیاری از اعضای انجمن‌های صنفی کارگران نانوایی‌های کشور در چنان محرومیتی بوده‌اند که نتوانسته‌اند چنین مدرکی را به دست آورند و در نتیجه در کانون عالی فاقد نماینده هستند.
در ادامه این نامه از وزیر کار خواسته شده است تا دستور بازنگری در اساسنامه کانون عالی را صادر کند و مدرك تحصیلی نیمی از اعضای هیئت مدیره‌های انجمن‌های صنفی شرط عضویت در هیات مدیره کانون عالی قرار گیرد.

در پایان این نامه ابراز امیدواری شده است کسانی که سال‌ها در انجمن‌های کارگری خدمت کرده‌اند بتوانند برای عضویت در هیات مدیره کانون عالی کاندیدا و انتخاب شوند و هیات مدیره کانون جایگاه تمام بخش‌های کارگری و نمایندگان آن‌ها باشد.

کارگران نانوایی ها کارگران خباز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر