کد خبر: 57439 A

در آخرین جلسه هیئت واگذاری در سال جاری در خصوص سهام 4 شرکت تصمیم گیری شد.

عرضه 5 درصد سهام شرکت هلدینگ خلیج فارس، واگذاری 36.42 درصد سهام شرکت مقره‌ سازی ایران،‌ 100 درصد سهام شرکت فرش ایران و 92.03 درصد سهام شرکت نساجی قائمشهر از تصویبات آخرین جلسه روز گذشته هیأت واگذاری در سال 91 بود.

به گزارش ایلنا، آخرین جلسه هیئت واگذاری در سال 91، روز گذشته در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد و قیمت پایه و شرایط واگذاری 36.42 درصد سهام شرکت مقره سازی ایران بابت رددیون دولت به بانک ملی، 100 درصد سهام شرکت فرش ایران و 92.03 درصد سهام شرکت نساجی قائمشهر(هر سه از طریق  فرابورس به صورت نقد و اقساط) به تصویب رسید.

همچنین در این جلسه با عرضه تدریجی 5 درصد سهام شرکت هلدینگ خلیج فارس در بورس اوراق بهادار موافقت شد.

خصوصی سازی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر