کد خبر: 40982 A

با توجه به مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه در 24 خرداد مبنی بر پرداخت سود نقدی به مبلغ 400 ریال به ازاء هر سهم بابت عملكرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 1390، این سود به حساب بانكی سهامداران حقیقی از 20تیرماه سال جاری و همچنین سهامداران حقوقی از 20دی ماه 91 واریز شد.

معاون اجرایی شرکت فرابورس از پرداخت سود سهامداران حقوقی خبر داد و گفت: طبق مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه در 24 خرداد، سود همه سهامداران حقوقی فرابورس پرداخت شد.

به گزارش ایلنا، محسن حمیدیان با اعلام این خبر گفت: طبق مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه در 24 خرداد مبنی بر پرداخت سود نقدی به مبلغ 400 ریال به ازاء هر سهم بابت عملكرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 1390، سود همه سهامداران حقوقی واریز شد.

وی با اشاره به این که سود سهامداران حقیقی هم پیش از این واریز شده بود خاطر نشان کرد: آن دسته از سهامداران حقیقی هم كه تاكنون شماره حساب خود را به این شركت اعلام نكرده اند می توانند شماره حساب  یكی از بانكهای ملی، ملت و پاسارگاد خود را به امور سهام شر كت فرابورس اعلام كنند تا سود سهامشان واریز شود.

بر اساس گزارش، با توجه به مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه در 24 خرداد مبنی بر پرداخت سود نقدی به مبلغ 400 ریال به ازاء هر سهم بابت عملكرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 1390،  این سود به حساب بانكی سهامداران حقیقی از 20تیرماه سال جاری و همچنین سهامداران حقوقی از 20دی ماه 91 واریز شد.

فرابورس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر