کد خبر: 4828 A

بررسی نسخ اصل مقالات ارسال شده به دبیرخانه دائمی همایش بین المللی دو سالانه سواحل، بنادر و سازه های دریایی (ICOPMAS 2012) آغاز شد.

بررسی نسخ اصل مقالات ارسال شده به دبیرخانه دائمی همایش بین المللی دو سالانه سواحل، بنادر و سازه های دریایی (ICOPMAS 2012) آغاز شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از دبیرخانه دائمی همایش بین المللی ICOPMAS، از تعداد 270 خلاصه مقاله که در مرحله اول در اولویت ارسال اصل مقاله قرار گرفتند، تاکنون 180 اصل مقاله دریافت و جهت داوری در اختیار هیأت داوران قرار گرفت.

در بخش دیگری از این گزارش ضمن اشاره به این مطلب که آخرین مهلت دریافت نسخه های اصل مقالات، به دلیل تماس ها و درخواست های مکرر مؤلفین مقالات تا پایان شهریور ماه تمدید گردیده و مهلت تعیین شده به هیچ وجه قابل تغییر نخواهد بود، آمده است: هر یک از مقالات دریافتی، جهت بررسی به 3 نفر از داوران کمیته علمی ارسال خواهد شد.

در همین گزارش، از آن دسته از مؤلفینی که تاکنون موفق به ارسال مقالات خود به این دبیرخانه نشده اند، درخواست شده تا نسبت به ارسال مقالات خود طبق فرمت تعیین شده در پایگاه اینترنتی همایش به نشانی http://icopmas.pmo.ir اقدام نمایند. بدیهی است به مقالات ارائه شده با فرمت نادرست، ترتیب اثر داده نشده و این قبیل از مقالات برگشت داده خواهد شد.

همایش بین المللی دوسالانه سواحل، بنادر و سازه های دریایی ICOPMAS 2012 از تاریخ 29 آبان لغایت 1 آذر ماه سال جاری در محل هتل المپیک تهران برگزار می شود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر