کد خبر: 4805 A

معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت و گو با ایلنا:

ساعاتی پیش خبری مبنی بر خرید یك دست مبل نیم میلیاردی توسط شركت ساخت و توسعه از نمایشگاه اكسپو توسط یكی از خبرگزاری ها منتشر شده است كه بعد از پیگری خبرگزاری ایلنا از سوی مدیرعامل این شركت، نسبت به خبر مذكور واكنش نشان داد و این موضوع را تكذیب كرد.

ساعاتی پیش خبری مبنی بر خرید یك دست مبل نیم میلیاردی توسط شركت ساخت و توسعه از نمایشگاه اكسپو توسط یكی از خبرگزرای ها منتشر شده است كه بعد از پیگری خبرگزاری ایلنا از سوی مدیرعامل این شركت، نسبت به خبر مذكور واكنش نشان داد و این موضوع را تكذیب كرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در خصوص انتشار خبری مبنی بر خرید یک دست مبل نیم میلیارد تومانی توسط شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی از نمایشگاه اکسپوی صنایع دستی ضمن تکذیب این خبر گفت: به زودی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور نسبت به انتشار این خبر واکنش نشان می دهد و حتما این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

احمد صادقی مدیر عامل شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل كشور تصریح کرد: امروز این موضوع را از محل انتشار این خبر كذب پیگری خواهیم كرد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر