کد خبر: 4228 A

معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام كرد:

تعیین قیمت کارشناسی زمین مسکن ویژه بعد از پرداخت مرحله دوم/ احتمال دریافت اقساط قیمت زمین و مسکن ویژه به صورت پلکانی/ اجاره نامه را به عنوان مدرک قبول نداریم.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه قیمت کارشناسی زمین برای مسکن ویژه بعد از پرداخت مرحله دوم 20 میلیون تومان توسط کارشناس مشخص خواهد شد، از احتمال دریافت اقساط قیمت زمین و مسکن ویژه به صورت پلکانی خبرداد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد اصغری مهرآبادی در نشست خبری امروز با اشاره به اینکه هزینه زمین مسکن ویژه بعد از قیمت گذاری توسط کارشناس به هیچ وجه تغییر نمی کند، گفت: اقساط ماهانه زمین برای مسکن ویژه حداکثر یک میلیون تومان و براساس شیوه نامه جدید ثبت نام مسکن ویژه، امکان پرداخت اقساط زمین تا بیش از 10 سال نیز وجود دارد.

انصرافی های مسکن مهر نمی توانند برای مسکن ویژه ثبت نام کنند

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه کسانی که از مسکن مهر انصراف می دهند نمی توانند برای مسکن ویژه ثبت نام کنند تصریح کرد: این اقدام به دلیل اینكه مسكن مهر در شهرهای خالی نشوند صورت می گیرد.

اصغری مهرآبادی درباره پرداخت پنج مرحله ای نقدی مسکن ویژه تهران گفت: قیمت واحدهای مسکن ویژه (اعیانی) در چهار مرحله 20 میلیون تومانی و در هر 3 ماه یکبار دریافت می شود اما مرحله پنجم به نسبت قیمت مصالح ساختمانی می تواند کمتر و یا حتی بیشتر از مبلغ 20 میلیون تومان باشد.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن در توضیح مطلب فوق افزود: براساس تفاهم نامه وزارت راه و شهرسازی با پیمانکاران در صورت افزایش قیمت مصالح ساختمانی بیش از 20 درصد تازمان اتمام ساخت مسکن مابه التفاوت افزایش مصالح ساختمانی به پیمانکاران پرداخت خواهد شد.

اصغری مهرآبادی گفت: متراژ مفید واحدهای مسکن ویژه 105 متر و با مشاعات حدود 145 متر در نظر گرفته شده است.

300 نفر برای افتتاح حساب مسکن ویژه در روز اول

وی درباره تعداد کسانی که روز نخست(25 شهریور) نسبت به افتتاح حساب برای مسکن ویژه اقدام كرده‌اند، گفت: در روز گذشته که روز اول افتتاح حساب برای متقاضیان مسکن ویژه بود 300 نفر افتتاح حساب کرده اند

مهرآبادی گفت: مهلت افتتاح حساب برای مسکن ویژه تا 30 شهریور ماه در نظر گرفته شده است اما در صورت نیاز این زمان تمدید خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به شرایط متقاضیان برای ثبت نام مسکن ویژه گفت: متقاضیان مسکن ویژه تهران باید شرایط چهارگانه فاقد مسکن یا زمین، متاهل یا سرپرست خانوار، سابقه 5 سال سکونت در تهران و عدم استفاده از تسهیلات مسکن را داشته باشند.

اجاره نامه را به عنوان مدرک قبول نداریم

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اینکه متقاضیان باید شناسنامه و کارت ملی سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل را ارائه دهند، تصریح کرد: در هر مقطعی كه احراز هویت شرایط متقاضیان تایید نشود آنها مشمول مسکن ویژه نخواهد شد.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن گفت: کارمندان دولت باید حکم کارگزینی به همراه تائیدیه آدرس محل سکونت، کارمندان غیردولتی دفترچه سابقه بیمه و تائیدیه آدرس محل سکونت و کسانی که دارای مشاغل آزاد هستند باید پروانه کسب خود را ارائه دهند.

امتیازبندی برای مسکن ویژه

اصغری مهرآبادی دربخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به امتیازبندی مسکن ویژه گفت: براساس شیوه نامه مسکن ویژه برای افراد متاهل و سرپرست خانوار 10 امتیاز، به ازای هر فرزند تحت تکفل 3 امتیاز، سابقه سکونت بیش از 5 سال به صورت مستمر در تهران هر سال مازاد بر 5 سال و به صورت مستمر یک امتیاز و حداکثر 10 امتیاز، ایثارگران 3 امتیاز، نخبگان علمی 2 امتیاز و مدال آوران ورزشی در سطح آسیایی، جهانی و المپیک 2 امتیاز در نظر گرفته شده است.

تعیین قیمت زمین بعد از پرداخت دوم و قرارداد پیش فروش بعد از پرداخت سوم

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره چگونگی قیمت گذاری زمین مسکن ویژه و زمان انتخاب واحد مسکونی توسط متقاضیان گفت: مبنای قیمت زمین پرداخت مرحله دوم 20 میلیون تومان است و قیمت گذاری زمین توسط کارشناس مشخص می شود.

اصغری مهرآبادی خاطرنشان کرد: قرارداد پیش فروش بعد از پرداخت مرحله سوم 20 میلیون تومان منعقد می شود.

مسکن ویژه تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر