کد خبر: 40965 A

دبیر شورای عالی فضای مجازی:

براساس جلسه ای که هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه امروز به سرپرستی آیت الله هاشمی شاهرودی تشکیل داد، ایراد مجلس به مصوبه شورایعالی اداری در این خصوص را وارد ندانست.

رییس شورای عالی اداری از تعیین تکلیف اختلاف این شورا در هیات حل اختلاف قوا خبر داد و گفت: درخواست بررسی توسط رئیس مجلس ارسال شده بود.

 به گزارش ایلنا،مهدی اخوان بهابادی دبیر شورایعالی فضای مجازی در این رابطه گفت: هیات حل اختلاف قوا برای بررسی موضوع اختلاف میان مجلس و دولت در خصوص مصوبه شورایعالی اداری با موضوع تغییر نام و مدیریت موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات به پژوهشگاه فضای مجازی تشکیل جلسه داده و براساس تصمیم نهایی این هیات، ایرادی به مصوبه شورایعالی اداری وارد نیست.

اخوان بهابادی با بیان اینکه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع اختلاف با قوه مجریه بر سر تغییر نام و مدیریت موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات به پژوهشگاه فضای مجازی را به هیات حل اختلاف قوا ارسال کرده بود، اظهار داشت: براساس جلسه ای که هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه امروز به سرپرستی آیت الله هاشمی شاهرودی تشکیل داد، ایراد مجلس به مصوبه شورایعالی اداری در این خصوص را وارد ندانست.

در آذرماه امسال شورای عالی اداری پژوهشگاه ICT وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را از وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات منفک و به پژوهشگاه ملی فضای مجازی وابسته به مرکز ملی فضای مجازی ملحق كرده است كه این موضوع مورد اعتراض شورای عالی فضای مجازی قرار گرفته است.

 

 

 

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر