کد خبر: 39830 A

با پیشنهاد رئیس جمهور و با تصویب هیات وزیران، وزیر صنعت، معدن و تجارت و مجتبی شفیعی رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت به کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت پیوستند.

با پیشنهاد رئیس جمهور و با تصویب هیات وزیران، وزیر صنعت، معدن و تجارت و مجتبی شفیعی رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت به کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت پیوستند.

به گزارش ایلنا، هیات وزیران در جلسه روز یکشنبه اول بهمن 1391 بنا به پیشنهاد رئیس جمهور و به استناد اصول 127 و 138 قانون اساسی تصویب کرد که اختیارات هیات وزیران در امور مربوط به حمل و نقل سوخت و اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، مصوب 1386 به کارگروهی متشکل از معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس کار گروه، و وزیران کشور، راه و شهرسازی، نفت، صنعت، معدت و تجارت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و آقایان مسعود زریبافان، سید مهدی هاشمی، علی سعیدلو، مجتبی شفیعی و محمد رویانیان به عنوان کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت تفویض می شود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر