کد خبر: 21149 A

در بخش خدمات الکترونیکی باید خدماتی که تا پایان سال جاری به صورت کاملا الکترونیکی و بدون مراجعه حضوری مردم ارائه خواهند شد را معرفی کنند.

کلیه دستگاههای دولتی براساس حکم معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری موظف شدند تا آخرین خدمات الکترونیکی خود را در نمایشگاه الکامپ هجدهم ارائه کنند.
به گزارش ایلنا‏، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری در نامه ای تمامی دستگاههای دولتی را موظف کرد تا آخرین خدمات الکترونیکی خود را در این نمایشگاه ارائه کنند.
در این نامه آمده است: با توجه به برگزاری هجدهمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ 91) از تاریخ 19 الی 22 آذرماه سال جاری، هماهنگی های لازم برای برپایی سالن اختصاصی دولت الکترونیک در نمایشگاه مذکور با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده است لذا دستگاههای اجرایی به منظور معرفی برنامه ها و اقدام های انجام شده در حوزه توسعه دولت الکترونیک در کشور به ویژه در محورهای خدمات الکترونیکی، مهندسی مجدد و اصلاح فرآیندها و ایجاد و توسعه زیر ساخت های داده ای باید حضور فعال و پررنگ داشته باشند.

در بخش خدمات الکترونیکی باید خدماتی که تا پایان سال جاری به صورت کاملا الکترونیکی و بدون مراجعه حضوری مردم ارائه خواهند شد را معرفی کنند.
همچنین خدماتی که هم اکنون از طریق دفاتر پیشخوان ارائه شده و یا تا پایان سال جاری ارائه خواهد شد، خدماتی که در بستر الکترونیکی و در تعامل با سایر دستگاه های اجرایی ارائه می شوند و خدماتی که از چندین کانال الکترونیکی به مردم و دستگاه ها ارائه می شوند را در این نمایشگاه معرفی کنند.

در بخش مهندسی مجدد و اصلاح فرآیندها نیز باید روش های بکار گرفته شده در زمینه بهینه سازی و یا مهندسی مجدد فرآیندها که نتایج اجرای آنها ملموس و قابل ارائه بوده و فرآیندهایی که اصلاح، بهینه و یا بازبینی شده اند (مقایسه با روش های قبلی از جیث زمان، هزینه، سرعت انجام، رضایت ارباب رجوع و......) باید در الکامپ هجدهم معرفی شوند.

همچنین در بخش ایجاد و توسعه زیر ساخت های داده ای نیز باید پایگاه های اطلاعاتی که ایجاد شده و یا توسعه یافته اند، درگاه های ارائه خدمات الکترونیکی که ایجاد شده و یا توسعه یافته اند، پنجره یا پنجره های واحد ارائه خدمات الکترونیکی که ایجاد شده و یا توسعه یافته اند و راهکارهای نوین که به منظور نیل به اهداف توسعه دولت الکترونیک در کشور به کار گرفته شده اند نیز باید معرفی شوند.

لذا کلیه دستگاههای اجرایی می توانند برای ثبت نام و استفاده از تسهیلات ویژه از طریق وبگاه نمایشگاه به آدرس www.elecomp18.com اقدام کنند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر