کد خبر: 82916 A

بر اساس طرح منابع طبیعی:

«در لایحه جدید كه در جلسه آینده مجلس بررسی خواهد شد خاك حاصلخیز كشور با صدور مجوز قانونی طبق لایحه منابع طبیعی و بررسی كارشناسی حق خروج از كشور را خواهد داشت.»

 لایحه خاك با تغییر به نام كلی تر طرح منابع طبیعی به طور مجدد در مجلس بررسی خواهد شد و در صورت تصویب این لایحه، خلاء قانونی خروج خاك حاصلخیز از كشور رفع خواهد شد.

«هدایت الله میرمرادزهی» دبیر كمیسیون كشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به استرداد لایحه خاك از طرف دولت گفت: لایحه خاك به طرح منابع طبیعی تغییر نام داده است و پس از بررسی در كمیسیون كشاورزی، آب و منابع طبیعی به صحن مجلس آمده اما در جلسه دیروز (سه شنبه) فرصت به بررسی آن نرسید.

وی دلایل بررسی این طرح  را نگرانی در خصوص جنگل ها و مراتع طبیعی ذكر كرد و در تشریح این نگرانی‌ها گفت: ضایع نشدن حق سرمایه گذار، از بین نبردن خاك ایران از قبیل خاك جنگل‌ها و مراتع حاصلخیز، حفظ منابع ملی در جنگل ها، حفظ و نگهداری چوب كشورو خروج خاك از كشوركه در طول این مدت باعث نگرانی شده بود در این لایحه آمده است.

دبیر كمسیون كشاورزی وجود خلاء قانونی در خروج خاك از كشور را از دلایل اصلی بررسی مجدد این لایحه عنوان كرد و افزود: در گذشته به دلیل این خلاء قانونی در پروژه ها و طرح ها شاهد خروج خاك زراعی ایران بودیم.

وی تصریح كرد: در طرح جدید كه در جلسه آینده مجلس بررسی خواهد شد خاك حاصلخیز كشور با صدور مجوز قانونی طبق لایحه منابع طبیعی و بررسی كارشناسی حق خروج از كشور را خواهد داشت.

میرمراد زهی شرایط صدور مجوز را منوط به عدم نیاز در تولید داخلی مطرح كرد وگفت: در شرایطی كه مازاد داشته باشیم و لطمه ای به تولیدات داخلی وارد نشود اجازه خروج داده خواهد شد.

کمیسیون کشاورزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر