کد خبر: 82343 A

وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجلس شورای اسلامی

به دلیل آنكه شرکت دخانیات در حال حاضر زیر مجموعه وزارت صنعت، نمی‌توان به درستی درباره عملکرد تولید آن از نگاه وزارت صنعت صحبتی به میان آورد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: افزایش مصرف سیگار طی دو سال گذشته از تولید داخلی تامین شده و تمامی آمارها گواه این مدعاست.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت این مطلب را در پاسخ به سوال نادر قاضی پور، جواد جهانگیرزاده و عزیز اکبریان نمایندگان ارومیه، کرج و اشتهارد نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه چرا شرکت دخانیات مصوبات برنامه پنجم توسعه را اجرا نمی‌کند؟ اعلام كرد.

وزیر صنعت اظهار داشت: در حال حاضر تولید داخلی نسبت به سال 91 در حدود 17 درصد افزایش یافته و پیش‌بینی می شود که به  47 میلیارد نخ برسد و این در حالی است که مصرف سیگار نیز از 8/63 میلیارد در سال 90 به 65 میلیارد نخ در سال 92 رسیده است.

غضنفری تصریح کرد: البته شرکت دخانیات در حال حاضر به دلیل آنکه دیگر زیر مجموعه وزارت صنعت نیست نمی توان به درستی درباره آن و عملکرد تولید آن از نگاه وزارت صنعت صحبتی به میان آورد.

به گفته وی با این وجود سهم تولید داخلی افزایش یافته و تولید مشارکتی با برندهای خارجی نیز به 16 شرکت رسیده است و این باعث اشتغال زایی شده است.

در ادامه این جلسه قاضی‌پور نماینده مجلس تولید داخلی را مورد تاکید قرار داد و گفت: کشت توتون به منظور حمایت از بخش کشاورزی لازم است و وزارت صنعت باید در این رابطه استفاده مفیدی داشته باشد.

به گفته وی تولید ملی و اشتغال زایی باید یکی از اهداف اساسی در این زمینه باشد و توتون و تنباکو می‌تواند در توسعه بخش کشاورزی حایز اهمیت باشد، لذا واردات بی رویه به صورت قاچاق و کاهش صادرات نشان می‌دهد اشتغال پایین آمده و امنیت نیز به مخاطره می افتد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر