کد خبر: 71645 A

دبیر انجمن تحقیق و توسعه خبرداد:

ادغام و پارگی چند باره وزارت صنایع ومعادن و بازرگانی دیده شده به طوری که سی سال گذشته 7 بار وزیر صنعت تغییر کرده است

دبیر انجمن تحقیق و توسعه گفت:هم اکنون زمزمه هایی در خصوص وزارت صنعت معدن از تجارت به گوش می رسد که این تفکیک و پیوستن چند باره چیزی جز بحران به همراه ندارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حمید طاهباد توکلی در همایش پایدار در صنعت خودرو اظهار داشت: ادغام و پارگی چند باره وزارت صنایع ومعادن و بازرگانی دیده شده به طوری که سی سال گذشته 7 بار وزیر صنعت تغییر کرده است.

توکلی با اشاره به برنامه ریزی برای توسعه صنعتی در کشورهای مانند کره جنوبی افزود: امروز باشد شاهد ورود سوم سمند به بازار باشیم اما متاسفانه این امر انجام نشده و تحقیق و توسعه در صنعت خودرو رو به نابودی است.

دبیر انجمن تحقیق و توسعه با اشاره به سیاسی بودن بیش از اندازه صنعت خودرو خاطرنشان کرد: با این اتفاقات ما به دنبال صنعتی شدن کشور نیستیم وی گفت: این در حالی است که قدرت در دست صاحبان فناوری است و ما نیاز به توسعه و فناوری داریم.

وی خاطرنشان کرد: باید برای تحقیق وتوسعه انگیزه سازی کرد و هزینه های پرداخت شده از سوی کشورها را به عنوان مالیات آنها تلقی کرد.

وی گفت: هم اکنون زمزمه هایی در خصوص وزارت صنعت معدن از تجارت به گوش می رسد که این تففیک و پیوستن چند باره چیز ی جز بحران به همراه ندارد.

توکلی گفت: 48 درصد از gdp در بخش صنایع و معادن و تجارت کشور است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر