کد خبر: 71473 A

با عنایت به استعلام واصله از برخی گمركات اجرایی درخصوص شمول یا عدم شمول عوارض صادراتی بر سنگ آهن دانه بندی شده مجدداً تأكیدمیگردد: مطابق مفاد بخشنامه ردیف 381 سال 1391، ملاك ممنوعیت ها و محدودیتهای مندرج در بخشنامه ردیف 311 سال 1391، شماره ردیف تعرفه های مندرج در جداول ضمیمه آن بخشنامه است.

براساس اعلام گمرك محموله های سنگ آهن و كنسانتره ها مشمول عوارض صادراتی شدند.

به گزارش ایلنا، گمرک ایران در بخشنامه ای به کلیه گمرکات اجرایی ابلاغ کرد: با عنایت به استعلام واصله از برخی گمركات اجرایی درخصوص شمول یا عدم شمول عوارض صادراتی بر سنگ آهن دانه بندی شده مجدداً تأكیدمی گردد: مطابق مفاد بخشنامه ردیف 381 سال 1391، ملاك ممنوعیت ها و محدودیتهای مندرج در بخشنامه ردیف 311 سال 1391، شماره ردیف تعرفه های مندرج در جداول ضمیمه آن بخشنامه است.

بنابراین هر كالایی كه تحت كدهای تعرفه درج شده در آن جداول (از جمله كد مندرج در ردیف 12 جدول B#) طبقه بندی گردد، مشمول ضوابط موضوع بخشنامه خواهد بود. بدیهی است چنانچه پس از ابلاغ بخشنامه های ردیف 274 و 311 سال 1391 محموله های صادراتی سنگ آهن وكنسانتره ها و... تحت ردیف تعرفه 26011100 از طریق آن گمرك بدون پرداخت عوارض متعلقه صادر گردیده باشد، لازم است با رعایت قید فوریت و قبل از انقضاء مهلت قانونی 6 ماهه آنها، اقدامات قانونی لازم جهت مطالبه عوارض مذكورصورت پذیرد. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به كلیه واحدها و گمركات تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر معمول دارند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر