کد خبر: 57449 A

ز سوی دكتر غضنفری صورت گرفت:

با صدور حكمی از سوی وزیر صنعت، معدن وتجارت «افسانه منصف» به سمت «رییس مركز نوسازی، تحول اداری وبودجه وزارت صنعت، معدن وتجارت» منصوب شد.

رییس مركز نوسازی و تحول اداری منصوب شد.

به گزارش ایلنا؛ دكتر مهدی غضنفری در متن حكم انتصابی صادر شده آورده است:
نظر به شایستگی، تعهد، صلاحیت های علمی و عملی و تجارب ارزشمند سركار عالی و بنا به پیشنهاد معاون توسعه مدیریت ومنابع به موجب این حكم به سمت« رییس مركز نوسازی، تحول اداری وبودجه» منصوب می شوید.
وی در ادامه تصریح كرده است: با عنایت به ابعادمختلف، گستردگی و تنوع فعالیتهای وزارت صنعت، معدن وتجارت انتظار دارم نسبت به برنامه ریزی، نظارت، اتخاذ تدابیر اجرایی صحیح در زمینه های مرتبط با شرح ماموریت ابلاغی اهتمام لازم به عمل آورید.
وزیر صنعت، معدن وتجارت در خحصوص شرح ماموریت ابلاغی به وی  یادآور شده است: تدوین ساختار و تشكیلات مناسب و منطقی، اجرای نظامهای مدیریتی نوین، آموزش و توانمند سازی منابع انسانی، بهبود و بهره وری، تدوین و اجرای سند بهره وری منابع، نظارت برامور بودجه وبكار گیری فناوری اطلاعات در فرآیندهای اداری و نیز سایر وظایف محوله، اهتمام لازم به عمل آورید.

انتصاب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر