کد خبر: 50180 A

قائم مقام وزیر صنعت، معدن وتجارت:

مراسم تودیع «اسماعیل علیپور» ومعارفه «محمد رضا عبدالهی» مدیر كل دفتر ارزیابی عملكرد، بازرسی و پاسخگویی به شكایات وزارت صنعت، معدن وتجارت با حضور قائم مقام وزیر صنعت، معدن وتجارت در امور كسب وكار برگزار شد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن وتجارت گفت: مراجعات مردمی و مشكلات تولید پس از تحریم ها بیشتر شده است.

به گزارش ایلنا، مسعود موحدی،  قائم مقام وزیر صنعت، معدن وتجارت در مراسم تودیع و معارفه مدیر كل دفتر ارزیابی عملكرد، بازرسی و پاسخگویی به شكایات وزارت صنعت، معدن وتجارت گفت: جایگاه دفتر بازرسی همواره حساس بوده و نقش « دروارزه بانی » را بین مجموعه وزارتخانه و سایر دستگاهها ونهادها ایفا می كند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن وتجارت در ادامه یادآور شد: انجام واكنش سریع در برخورد با مشكلات مطرح شده ارباب رجوع توسط این دفتر و از دیگر مواردی است كه همراهی مدیران سایر واحدها راپس از انعكاس آن حاصل می نماید.

موحدی در ادامه تصریح كرد: بطور طبیعی پس از تحریم اقتصادی جمهوری اسلامی توسط دشمنان و شرایط حاكم بر واحدهای تولیدی و بازار؛ تعداد مراجعات و مشكلات واحدهای تولیدی و تجاری نیز بیشترشده لذا تلاش وسعه صدر بیشتر مدیران وكارشناسان دفتر ارزیابی عملكرد، بازرسی و پاسخگویی به شكایات را می طلبد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن وتجارت تصریح كرد: طی كردن مراحل جمع بندی، انتقال به مبادی مربوطه، پی گیری برای پاسخگویی سریع ومناسب می بایست در گزارش دهی دفتر ارزیابی عملكرد و پاسخگویی به شكایات در نظر گرفته شود.

موحدی در ادامه گفت: با ارزیابی عملكرد توسط این دفتر اقدامات سایر بخشهای ستادی و صفی وزارتخانه نیز برجسته شده و هماهنگی درون دستگاهی اتفاق می افتد.

وی در ادامه ضمن تاكید بر همكاری مستمر این دفتر با معاونت برنامه ریزی در خصوص ارزیابی عملكرد فعال و پایدار گفت: معاونت برنامه ریزی به عنوان نهاد پشتیبانی فكری برای مشخص نمودن معیارها، شاخص ها و چارچوب های ارزیابی عملكرد در رسیدن به نتایج مطلوب این دفتر را یاری می كند.

برپایه این گزار ش؛ « اسماعیل علیپور » مدیركل سابق  دفتر ارزیابی عملكرد، بازرسی و پاسخگویی به شكایات وزارت صنعت، معدن وتجارت نیز خاطر نشان كرد: تعامل مناسب با بازرسی كل كشور، بازرس ویژه وزیر و سایر دستگاههای نظارتی همراه  با برگزاری جلسات مستمركارشناسی  با نهادهای یاد شده، بسیاری از پرونده های متشكله به سرعت با پاسخ دهی مناسب مختومه شده است.

در این جلسه همچنین « محمد رضا عبدالهی » مدیر كل جدید دفتر ارزیابی عملكرد، بازرسی و پاسخگویی به شكایات وزارت صنعت، معدن وتجارت دراین مراسم گفت: پاسخگویی سریع و قاطع موجب تقویت اعتماد به كل سیستم وزارتخانه می شود همچنین تحویل به موقع اطلاعات برای انجام هر گونه اقدام و اصلاحی در این دفتر حایز اهمیت است.

در پایان این مراسم لوح تقدیری از سوی قائم مقام وزیر صنعت، معدن وتجارت به پاس زحمات « اسماعیل علیپور » در دوران تصدی مسئو لیت یاد شده تقدیم و حكم انتصابی وزیر صنعت، معدن وتجارت برای تصدی اداره كل ارزیابی عملكرد، بازرسی و پاسخگویی به شكایات وزارت صنعت، معدن وتجارت به « محمد رضا عبدالهی » داده شد.

صنعت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر