کد خبر: 49916 A

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی:

رتبه ایران در ثبات کلان اقتصادی 57،چارچوب های سازمانی 68، کارایی بازار کالا 98، و کار 141، توسعه بازار مالی 123 و آمادگی تکنولوژیکی 118 فاصله قابل توجهی با کشورهای خاورمیانه و افریقا دارد.

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گفت: رتبه ایران در ثبات کلان اقتصادی 57، چارچوب های سازمانی 68، کارایی بازار کالا 98 و کار 141، توسعه بازار مالی 123 و آمادگی تکنولوژیکی 118 فاصله قابل توجهی با کشورهای خاورمیانه و افریقا دارد.

بهاره عریانی، در گفتگو با خبرنگار ایلنا با بیان اینكه به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز، ضروری است اقداماتی در راستای بهبود فضای اقتصادی صورت پذیرد اظهار داشت: نگاهی به شرایط حاکم بر کشورهای واقع در خاورمیانه و شمال آفریقا نشان می دهد که در سال 2012، کشورهای منطقه همچنان تحت تاثیر تلاطم های سیاسی بوده و در نتیجه آن رقابت پذیری آنها به انحاء مختلف تغییر کرده است.

وی افزود: در میان کشورهای منطقه قطر توانست با بهبود 3 پله ای رتبه خود بار دیگر در صدر کشورهای منطقه قرار گیرد و به جایگاه 11 جهانی دست یابد که عمده ترین دلایل آن را می توان به برخورداری کشور از چارچوب های سازمانی با کیفیت بالاتر، ثبات فضای کلان اقتصادی جایگاه دوم و دسترسی به بازارهای کالای کارا جایگاه دهم نسبت داد.

عریانی خاطر نشان كرد: علاوه بر این، سطوح پایین فساد و نفوذ در تصمیمات دولت، کارایی بالای موسسات دولتی و سطوح بالای امنیت نیز در این بهبود رتبه موثر بوده اند و  تلاش قطر برای تقویت بخش مالی خود سبب ارتقای رتبه این کشور در بازارهای مالی از 80 به 44 در سال 2012دشد.

وی گفت: همچنین عربستان سعودی با کاهش یک پله ای از جایگاه 17 به 18 همچنان در جایگاه دوم منطقه قرار دارد. در سال های اخیر این کشور بهبودهایی را در رقابت پذیری خود تجربه کرده است که در مجموع سبب تقویت چارچوب سازمانی، افزایش کارایی بازارها و پیچیدگی های کسب وکار شده است. ثبات کلان اقتصادی بالاتر رتبه 6 و شیوع استفاده از ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) برای بهبود بهره وری در حفظ جایگاه قوی این کشور در شاخص رقابت پذیری جهانی سهیم بوده اند.

عریانی با اشاره به  فضای کلان اقتصادی عربستان سعودی گفت: به رغم بهبودهای حاصله از افزایش قیمت های نفت  اما چالش های بسیاری پیش روی این کشور در حوزه های آموزشی و بهداشتی قرار دارد و در رتبه 58 قرار دارد که در نتیجه آن فضایی برای بهبود رکن آموزش عالی نیز وجود نداشته است  و رتبه 40 را در این زمنیه داراست اما در مجموع، به رغم گسترش بکارگیری آخرین تکنولوژی ها در سال های اخیر  ورتبه 35، هنوز هم زمینه هایی برای ارتقای بیشتر آن وجود دارد.

وی ادامه داد: امارات متحده عربی با سه پله صعود در جایگاه 24ام جهانی و جایگاه سوم منطقه قرار گرفت، بهبودها مبین چارچوب سازمانی بهتر و ثبات بیشتر کلان اقتصادی است. افزایش قیمت نفت، مازاد بودجه کشور را افزایش داده و در سایه آن امارات توانست بدهی عمومی خود را کاهش و نرخ پس-انداز را افزایش دهد.

عریانی با بیان اینكه به طور کلی، رقابت پذیری کشور از کیفیت بالای زیرساخت های آن به رتبه 8ام، افزایش کارایی بازارهای کالا به رتبه 5ام، ثبات کلان اقتصادی به رتبه 7 رسیده است.

وی تصریح كرد: هچنین اردن، با 7 پله صعود توانست در جایگاه 64ام جهانی و جایگاه 11ام منطقه قرار گیرد. این بهبود از آنجا اهمیت دارد که اردن به شدت تحت تاثیر بحران های مالی و اقتصادی جهان قرار داشته است. رشد تولید ناخالص داخلی این كشور در سال 2010 سالانه 2.3 درصد کاهش داشته و هنوزبه سطح پیش از وقوع بحران نرسیده است (رشد تولید ناخالص داخلی در سال 2007 معادل 8.2 درصد بوده است).

عریانی گفت: مصر نیز، با 13 پله تنزل در جایگاه 107 جهانی و جایگاه 17ام منطقه قرار گرفته است. این کاهش رتبه به میزان قابل توجهی از نااطمینانی های توام با گذار اقتصادی کشور پس از بروز بهار عربی ناشی شده است.

وی در خاتمه گفت: در این میان، ایران با 4 پله تنزل در جایگاه 66 جهانی و جایگاه 12ام منطقه قرار گرفته است. نگاهی مقایسه ای به آمار مربوط به ایران و کشورهای منطقه نشان می دهد هرچند مولفه های اثرگذار بر تقویت رقابت پذیری کشورهای پیشروی منطقه (قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی) عمدتا بهبود چارچوب های سازمانی، ثبات محیط کلان اقتصادی، کارایی بازارها و تجهیز اقتصاد به زیرساخت های فناوری بوده است رتبه ایران در ثبات کلان اقتصادی 57،چارچوب های سازمانی 68، کارایی بازار کالا 98، و کار 141، توسعه بازار مالی 123 و آمادگی تکنولوژیکی 118 فاصله قابل توجهی با کشورهای مذکور دارد.

 

 

رقابت پذیری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر