کد خبر: 41800 A

معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت:

3 هزار میلیارد تومان طرح به صندوق توسعه ملی و بانک ها معرفی شده اند اما آنچه مهم است اینکه بازاریابی و بازار رسانی برای این واحدها از اهمیت ویژه تری برخوردار است.

3 هزار میلیارد تومان طرح به صندوق توسعه ملی و بانک ها معرفی شده اند اما آنچه مهم است اینکه بازاریابی و بازار رسانی برای این واحدها از اهمیت ویژه تری برخوردار است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی شجاعی، در مراسم اختتامیه نشست نتایج طرح ملی آمارگیری از واحدهای صنفی و بازرگانی اظهار داشت: میزان بهره وری در بنگاهها شاخص ها و وضعیت آنها را مشخص می كند و نباید در ارزیابی ها حلقه آخر را در نظر گرفت.

وی افزود:بهره وری در حلقه اول لذت بخش تر از حلقه های دیگر است و اگر بنگاهی فی نفسه غیر اقتصادی باشد افزایش بهره وری و تکنیک های کاهش قیمت های تمام شده تأثیری در قدرت اقتصادی و ماندگاری آن بنگاه نخواهد داشت.
وی افزود: شرایط کشور به سمتی پیش می رود که نیازمند خوشه سازی، کنسرسیوم سازی و شرکت های هلدینگی است و اگر تشکل ها بخواهند بهره ور شوند باید در سیکل های جهانی جای یابند.
ضرورت تغییر مدل های تولید
وی تصریح كرد:حرکت به سمت خوشه سازی اجتناب ناپذیر شده و در بسیاری از کشورهای صنعتی برندها با هم تجمیع و یکپارچه می شوند، در کشور ما نیز باید متناسب با شرایط بازار مدل ها و شیوه های تولید تغییر یابد.
شجاعی اظهار کرد: مهمترین شاخص بهبود بهره وری در فضای ملی بهبود فضای کسب و کار است.
وی با تأکید بر اینکه باید بستر الکترونیکی در بسیاری از امور تجاری و تولیدی فراهم شود، خاطرنشان کرد: چشم انداز نهایی صادرات جهان در سال 2014 باید مبنای تولیدات صادراتی و سرمایه گذاری های جدید باشد.
معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه فاز دوم هدفمندی فرصتی مناسب برای بررسی تکنیک های اثرگذار در اجرای این قانون بر بنگاه های اقتصادی است، افزود: فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها جلوه گری بهره وری در بسیاری از امور است که فرصتی مناسب برای بررسی های کارشناسی را نیز فراهم می کند.
شجاعی خاطرنشان کرد: 3 هزار میلیارد تومان طرح به صندوق توسعه ملی و بانک ها معرفی شده اند اما آنچه مهم است اینکه بازاریابی و بازار رسانی برای این واحدها از اهمیت ویژه تری برخوردار است.

بهره وری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر