کد خبر: 41687 A

برای اندازه گیری شاخص های بهره وری؛

خلاءهای آماری زیادی برای اندازه گیری شاخص‌های بهره وری در فعالیت‌های صنفی وجود دارد.

رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های ایران گفت: خلاءهای آماری زیادی برای اندازه گیری شاخص‌های بهره وری در فعالیت‌های صنفی وجود دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی فتح اله در مراسم اختتامیه طرح آمارگیری از واحدهای صنفی و بازرگانی اظهار داشت: در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز در ماده ۵ قانونن برنامه چهارم توسعه و در ماده۷۹ قانون برنامه پنجم توسعه به ارتقا بهره وری و افزایش سهم آن در رشد اقتصادی توجه جدی شده است.

وی با بیان اینکه خلاءهای آماری زیادی برای اندازه گیری و تحلیل شاخص‌های بهره وری در فعالیت‌های صنفی و بازرگانی وجود دارد افزود: با اجرای طرح آمارگیری از واحدهای صنفی و بازرگانی و اندازه گیری و تحلیل شاخص‌های بهره وری خلاء‌های آماری از بین خواهد رفت.

رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در ادامه تصریح کرد: اجرای طرح یاد شده سبب ارائه گزارش عملکرد از میزان تحقق اهداف رشد بهره وری در برنامه چهارم توسعه با تاکید بر بخش بازرگانی و اندازه گیری و تحلیل شاخص‌های بهره وری می‌شود.

وی افزود: با اجرای طرح آمارگیری و واحدهای صنفی و بازرگانی می‌توان در جهت اندازه گیری و تحلیل شاخص‌های بهره بری در کشور اقدامات موثری را انجام داد.

فتح اله تصریح کرد: برنامه‌های بهبود بهره وری باید به گونه تدوین شود و سهم بهره وری در تامین رشد تولید با اندازه گیری مستمر شاخص‌های بهره وری افزایش یابد.

وی اجرای طرح آمارگیری از واحدهای صنفی و بازرگانی را سبب اندازه گیری شاخص‌های بهره وری نیروی کار، سرمایه، انرری و گریه به تفیکیک ۳۴ فعالیت صنفی و بازرگانی در سطوح ملی و استانی و اندازه گیری شاخص‌های بهره وری سرمایه انسانی، فناوری و مدیریتی عنوان کرد.

فتح اله با بیان اینکه اندازه گیری سهم هر یک از عوامل نیروی کار سرمایه و انرزی در سطوح ملی و استانی سبب کاهش قیمت تمام شده کالا‌ها و خدمات می‌شود افزود: اجرای طرح‌های یاد شده سبب توسه اشتغال در بخش بازرگانی، ارائه تصویری دقیق‌تر از عملکرد بخش بازرگانی و توسعه این بخش می‌شود.

وی اظهار داشت: این طرح در تمام واحدهای صنفی، شرکت‌های صادراتی و وارداتی، تعاونی‌های مصرف، شرکت‌های پخش کالا وفروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای قابل اجرا است

وی تصریح کرد: موسسه مطالعات و پ‍‍ژوهش‌های بازرگانی برای اجر‌ای این طرح اقدام تدوین مستندات لازم برای برگزاری مناقصه، اخذ مصوبات قانونی برای اجرا و سازماندهی اجرای طرح در تهران و استان‌ها کرده است.

وی در خاتمه بر اجرای طرح آمارگیری از واحدهای صنفی و بازرگانی به صورت مستمر و سالانه برای ارائه تحلیل روند‌ها برطرف شدن نارسایی بانک‌های اطلاعاتی موجود و بهینه سازی مدل‌های جمع آوری داه‌ها در فعالیت‌های صنفی و بازرگانی تاکید کرد.

شاخص مهدی فتح اله بهره وری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر