کد خبر: 39963 A

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خبرداد:

یكی از وظایف مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت، توسعه صنعت فناوری اطلاعات به عنوان یكی از صنایع نوین از یك سو و توسعه كاربردهای فناوری اطلاعات در بخش صنعت،معدن و تجارت، از سوی دیگر است كه در این راستا، آموزش فناوری اطلاعات به عنوان محور كلیدی توسعه مورد توجه ویژه قرار دارد.

معاون توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الكترونیكی وزارت صنعت، معدن و تجارت از امضاتفاهم نامه این وزارتخانه با همكاری سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) به منظور آموزش فراگیر فناوری اطلاعات برای واحدهای صنعتی،‌معدنی و تجاری كشور خبرداد.

به گزارش ‌ایلنا « محمد صادق مفتح» با بیان این خبر افزود: آفتاب، طرح ملی آموزش فناوری اطلاعات بخش صنعت، معدن و تجارت كشور به منظور افزایش دانش و توسعه هرچه بیشتر فناوری اطلاعات در دستور كار قرار می گیرد.
وی تصریح كرد: یكی از وظایف مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت، توسعه صنعت فناوری اطلاعات به عنوان یكی از صنایع نوین از یك سو  و توسعه كاربردهای فناوری اطلاعات در بخش صنعت،معدن و تجارت، از سوی دیگر است كه در این راستا، آموزش فناوری اطلاعات به عنوان محور كلیدی توسعه مورد توجه ویژه قرار دارد.
مفتح در ادامه افزود: در طرح مشترك این وزارتخانه با سازمان توسعه صنعتی ملل متحد كه در یك بازه زمانی 5 ساله در نظر گرفته شده است، مدیران و كارشناسان واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری با گذراندن یك دوره آموزشی منجسم با آخرین كاربردهای فناوری اطلاعات در مدیریت واحدهای اقتصادی به شیوه نوین بین المللی آشنا خواهند شد.
معاون توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الكترونیكی، توانمندسازی مدیریت واحدهای صنعتی را در گرو توسعه فناوری اطلاعات در صنعت دانست و از آن به عنوان اهرمی برای بالا بردن راندمان ذكر كرد.
به گفته مفتح،  لزوم افزایش بهره وری و اثر بخشی امور بنگاههای كشور، كاهش هزینه تمام شده به منظور رقابت، افزایش تولیدات صادرات گرا، توانمندسازی مدیریت واحدهای صنعتی از جمله اهداف در نظر گرفته شده در این زمینه است.
وی گفت:  باید نهضت ملی سواد آموزی فناوری اطلاعات  در كشور ایجاد شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت باطرح بین المللی آفتاب دراین حوزه پیشقدم شده است.
گفتنی است:طرح ملی آفتاب كه به آموزش فناوری اطلاعات به عنوان توانمند ساز امور بنگاهها اشاره می كند،  در یك برنامه مشترك توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه صنعتی ملل متحد(UNIDO)  اجرا خواهد شد.
این تفاهم نامه به امضای معاون توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الكترونیكی وزارت صنعت، معدن و تجارت و رئیس دفتر یونیدو در ایران رسید.

 

یونیدو
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر