کد خبر: 39923 A

مقرر شد یك كمیته مشترك بین 2 استان تشكیل تا در خصوص بندهای مرتبط با شهركهای صنعتی بررسی و تصمیم گیری صورت گیرد.

استانداران خوزستان و بصره عراق تفاهمنامه همكاری در زمینه توسعه بخش صنعتی، كشاورزی، پتروشیمی و مسكن منعقد كردند.

به گزارش ایلنا، مدیر عامل شركت شهركهای صنعتی استان خوزستان گفت: با توجه به امكانات موجود ایران در مرز مقرر شد یك شهرك صنعتی مرزی مشترك ساخته شود.

رضا طاهری افزود: انتقال تجارب و تخصصها در ایجاد شهركهای صنعتی استان بصره از دیگر بندهای این  تفاهمنامه همكاری است.

وی اظهار داشت: مقرر شد یك كمیته مشترك بین 2 استان تشكیل تا در خصوص بندهای مرتبط با شهركهای صنعتی بررسی و تصمیم گیری صورت گیرد.

مدیر عامل شركت شهركهای صنعتی استان خوزستان ادامه داد: قرار است یك هیات صنعتی و متخصص از استان بصره به خوزستان اعزام شوند تا از شهركهای صنعتی و توانمندی های موجود در این استان بازدید كنند.

گفتنی است، تفاهمنامه همكاری بین خوزستان و استان بصره عراق در حاشیه نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران كه در بصره برگزار شد منعقد شد

 

خوزستان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر