کد خبر: 39747 A

معاون کمک های تجاری سازمان توسعه تجارت در گفتگو با ایلناخبرداد:

در قالب بودجه سال آینده درخواست بودجه مشوق های صادراتی در سه سناریو از 100تا 300 میلیارد تومان تهیه شده که برای هر کدام برنامه های اجرایی معین پیش بینی شده است.

معاون کمک های تجاری سازمان توسعه تجارت گفت: بودجه مشوق های صادراتی در سه سناریو ارائه شد.

محمد مهدی نهاوندی، در گفت وگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: امروزه برای ماندگاری و حضور فعال شرکت های تجاری در بازارهای بین المللی توانمند بودن و افزایش سطح توانمندی های علمی، فنی و عملیاتی یک الزام اجتناب ناپذیر است در این راستا سازمان توسعه تجارت هم ماهیتا به عنوان یک سازمان توسعه ای وظیفه خود می داند از طریق رویه های نرم افزاری و حمایت های علمی و فنی ظرفیت را برای این بنگاههای را فراهم کند.

وی با اشاره به بودجه حمایت از صادرات غیر نفتی خاطر نشان کرد: در سالهای گذشته توانمند سازی و حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی یک بودجه مصوبی داشت که در قالب جوایز صادراتی پرداخت می شد اما بخشی از آن از سال گذشته با آسیب شناسی سازمان که انجام  داد بخشی از فعالیت های تکنیکی و فنی در کنار فعالیت های دیگر می تواند اثر بخشی بیشتری داشته باشد و ما هم با منابع اعتباری کمتر  اما موثر تر سعی در برطرف کردن چالش های مهارتی در رقابت های  جهانی هستیم.

وی با بیان اینکه تا پایان سال حدود 30 میلیارد تومان برای این مورد در نظر گرفته شده افزود: با توجه به تحولات ارزی که در کشور رخ داد صادرکنندگان نیاز چندانی به حمایت های ریالی و سخت افزاری دولت ندارند و بیشتر تلاش دولت برای تسهیل فرایند تجاری است.

وی افزود: در قالب بودجه سال آینده درخواست بودجه مشوق های صادراتی در سه سناریو از 100تا 300 میلیارد تومان تهیه شده که برای هر کدام برنامه های اجرایی معین پیش بینی شده است.

نهاوندی گفت: در شرایط کنونی اقتصادی کشور بحث اقتصادی مقاومتی و ضرورت افزایش صادرات غیر نفتی برجسته تر شده است و کاهش وابستگی به ارز ناشی ازنفت در اولویت استراتژی کشوراست و در محیط پرچالش کنونی که عواملی به غیر از عوامل درون بنگاهی بر تولید تاثیرگذار است، باید تدابیری برای کاهش تاثیرگذاری عواملی از جمله تحریم و نوسان های ارزی بر تولید اندیشیده شود.

 

 

مشوق های صادراتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر