کد خبر: 32295 A

در نه ماهه سالجاری متوسط قیمت هر تن كالای صادراتی 481 دلار و هر تن كالای وارداتی یك هزار و 340دلار بود.

صادرات غیرنفتی ایران در 9 ماهه سالجاری به 31 میلیارد و 700 میلیون دلار رسید.

به گزارش ایلنا، در مدت یاد شده 40 میلیارد و 47میلیون دلار انواع كالا نیز وارد كشور شد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 11 درصد كاهش داشته است.
ارزش صادرات غیرنفتی كشورمان نیز یك و چهل و چهار صدم درصد نسبت به سال قبل كاهش نشان می‌دهد.
بنابراین گزارش، در این مدت 58میلیون و 347هزار تن انواع كالای غیرنفتی صادر و 29میلیون و 880هزار تن وارد شد كه به لحاظ وزنی صادرات و واردات كشورمان به ترتیب 2درصد و 12درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین صادرات غیرنفتی كشورمان بدون احتساب میعانات گازی در این مدت به 24میلیارد و 144میلیون دلار رسید كه از این حیث از نظر وزن 4درصد افزایش و به لحاظ ارزش پنج صدم درصد كاهش یافته است.
بنابراین گزارش، اقلام عمده وارداتی كشورمان در این مدت به ترتیب شامل، گندم به ارزش یك میلیارد و 882میلیون دلار و سهم ارزشی 5 درصد از كل واردات، شمش از آهن و فولاد غیرممزوج به ارزش یك میلیارد و 785 میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از  4درصد، ذرت دامی به ارزش یك میلیارد و 304میلیون دلار و سهم ارزشی 3درصد، كنجاله سویا به ارزش یك میلیارد و 120 میلیون دلار و سهم ارزشی 3 درصد و برنج به ارزش 884میلیون دلار و سهم ارزشی 2درصد بوده است.
عمده واردات كشورمان به ترتیب از كشورهای امارات متحده عربی با 20درصد سهم از كل واردات، چین با 15درصد، تركیه با 9درصد، جمهوری كره با 9درصد و سوئیس با 6درصد صورت گرفته است.
این گزارش می‌افزاید، اقلام عمده صادرات كشورمان نیز در این مدت به ترتیب به پروپان با 4درصد سهم از كل صادرات، اوره با 4 درصد و متانول با 4 درصد، قیرنفت3 درصد و پلی‌اتیلن گریدفیلم با 3 درصد اختصاص دارد.
همچنین عمده صادرات ایران در نه ماهه سالجاری به عراق با 4 میلیارد و 595 میلیون دلار، چین با 3 میلیارد و 863 میلیون دلار، امارات متحده عربی با 3 میلیارد و 409 میلیون دلار، افغانستان با 2میلیارد و 79میلیون دلار و هند با یك میلیارد و 972میلیون دلار صادر شده است.
این گزارش می‌افزاید: در نه ماهه سالجاری متوسط قیمت هر تن كالای صادراتی 481 دلار و هر تن كالای وارداتی یك هزار و 340دلار بود.

صادرات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر