کد خبر: 16510 A

غضنفری تفاهمنامه همكاری دولت و بخش خصوصی را ابلاغ كرد:

تفاهمنامه همكاری مشترك شامل اهداف، اقدامات مشترك، اقدامات خاص خانه صنعت، معدن وتجارت و اقدامات خاص وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد، تفاهمنامه چهارسال از مدت امضا معتبر بوده و با توافق طرفین برای مدت های مشابه قابل تمدید خواهد بود.

با ابلاغ تفاهمنامه همكاری میان دولت و بخش خصوصی،توسط  وزیر صنعت، معدن و تجارت، ازاین پس سازمان های صنعت،معدن وتجارت استانهاو شركتهای تابعه، تصدی گری های قابل واگذاری خود را با هدف استفاده از نظر و توانمندی ها، تجارب تشكل های تولیدی و تجارتی تخصصی ذیربط به بخش خصوصی خواهند سپرد.

به گزارش‌ایلنا، مهدی غضنفری دراین ابلاغیه، فراهم سازی امكان بهره مندی بخش خصوصی و تشكل ها از تسهیلات، امكانات، كمك های معنوی، اعتباری و مالی قابل ارایه تسهیلات را مورد تاكید قرار داده است.
 تفاهمنامه همكاری  میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و خانه صنعت، معدن و تجارت مهرماه ماه  امسال به امضای مشترك محمد صادق مفتح  قائم مقام اجرایی وزیر و  هادی غنیمی فرد رییس هیات مدیره خانه صنعت، معدن وتجارت رسید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت دراین ابلاغیه، با تاكید بر ضرورت حداكثر همكاری و مساعدت جهت اجرایی شدن مفاد این تفاهمنامه  تاكید كرده است: طبق مفاد تبصره (2) ماده (15) بخش اقدامات مشترك این تفاهمنامه باید "كارگروه اجرایی راهبردی و همكاری های مشترك طرفین " تشكیل و روند پیشرفت امور اجرایی مورد نظر را بررسی و به قائم مقام اجرایی وزیر گزارش دهد.
براساس این گزارش تفاهمنامه همكاری مشترك شامل اهداف، اقدامات مشترك، اقدامات خاص خانه صنعت، معدن وتجارت و اقدامات خاص وزارت صنعت، معدن و تجارت است، تفاهمنامه چهارسال از مدت امضا معتبر بوده و با توافق طرفین برای مدت های مشابه قابل تمدید خواهد بود.
براساس ابلاغیه وزارت صنعت،معدن و بازرگانی،فرهنگ سازی و گسترش اعتقاد در كلیه آحاد ملت مبنی بر كرامت و حركت كار و تلاش، سرمایه گذاری و احترام به سرمایه گذاران اعم از حقیقی و حقوقی كه درجهت اعتلای توسعه اقتصادی و به ویژه تولید ملی فعالیت می كنند، برنامه ریزی و تدوین مشترك برنامه های بلند مدت و میان مدت و استراتژی توسعه صنعتی، معدنی و تجاری در استان ها و كشور با توجه به منابع موجود و اهداف كلی نظام و اسنادبالادستی و هم عرض، هدایت و تمركز ظرفیت های موجود و آتی تشكل های تولیدی وصادراتی و وارداتی در جهت ایفای نقش موثرتر و مفیدتردر راستای توسعه و پایداری تولید و تجارت و دفاع از حقوق صنعتگران،معدنكاران، صادر كنندگان و وارد كنندگان ازهدف های انعقاد این تفاهمنامه است.
فراهم سازی امكان حضور بخش خصوصی درمراكز تصمیم گیری و تصمیم سازی
براساس این گزارش،همكاری در اجرای صحیح برنامه ها و قوانین مرتبط با صنعت، معدن و تجارت، فراهم نمودن امكان و شرایط حضور خانه در مراكز تصمیم گیری و تصمیم سازی وزارتخانه  و سایر مراكز و قوا، فراهم نمودن آمار و اطلاعات دقیق و كاربردی روز آمد مورد نیاز فعالان اقتصادی، بكارگیری توانمندی وظرفیت های موجود برای انجام بهینه اهداف و شرح وظایف  مشترك طرفین در مسیرتوسعه وكارآمدی تولید ملی و تجارت داخلی و خارجی و توسعه اقتصادی، ایجاد و گسترش كمی و كیفی تشكل های تولیدی وتجارتی و خدماتی مربوط به آن ها با بهره گیری از اطلاعات تجارب، امكانات و تواتمندی های طرفین،  توسعه و تقویت تشكل های اقتصادی مرتبط موجود كشور با همكاری و مساعدت طرفین از دیگر هدف های مورد توجه در این تعامل مشترك است.
در این ابلاغیه تصریح شده است: دو طرف به منظور نیل به اهداف مورد نظر اقدامات مشتركی را باید انجام دهند كه از آن جمله می توان به تدوین و اجرای نظام جامع صنعت، معدن و تجارت كشور به منظور ساماندهی، نظم بخشی به فعالیت و تقویت تشكل های موجود و تشكل های قابل تاسیس در حوزه تولید و تجارت و خدمات مورد نیاز آنها، استخراج، تولید، تحلیل و به اشتراك گذاری آمار و اطلاعات روز آمد فعالان تولیدی، تجارتی، صادراتی و وارداتی و تشكل های فعال مربوطه تا حد تشكیل انجمن ها و واحدهای مستقل خدماتی مورد نیاز از قبیل انجمن آمارگیران مستقل، برنامه ریزی و اقدام مشترك جهت تسهیل شرایط ایجاد تشكل های تولیدی، صادراتی و وارداتی در چارچوب مقررات موجود اشاره كرد.
تسیهل امكان ادغام تشكل های موازی
همچنین دو طرف قرار است در خصوص برنامه ریزی و اقدام مشترك جهت تقویت فعالیت و گسترش عضو گیری در تشكل های موجود و فعال سازی تشكل های غیرفعال، تسهیل امكان ادغام تشكل های موازی در صورت مساعد بودن شرایط و توافق اعضای آن ها، كمك به بازسازی، نوسازی، توسعه و ایجاد واحدهای تولیدی موجود و جدید دارای توجیه فنی واقتصادی با رویكرد تولید محصولات باكیفیت و دارای قابلیت صادراتی و نیز تقویت و ایجاد واحدهای صادراتی تخصصی با همكاری تشكل های مربوطه، برنامه ریزی و اقدام مشترك جهت شناسایی، شكل گیری، توسعه، تقویت و ایجاد خوشه های تولیدی وصادراتی، شناسایی تصدی های قابل واگذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت به خانه صنعت، معدن و تجارت و تشكل های تولیدی و تجارتی و واگذاری آنها وفق مقررات برنامه ریزی مشترك داشه باشند.
دراین تفاهمنامه تصریح شده، تلاش در جهت ارتقای جایگاه محصولات و خدمات بنگاه های اقتصادی ایرانی به ویژه دستیابی به جایگاه شایسته برای شناسایی عنوان " ساخت ایران " در سطح بین الملل و مشاركت در اعتلای جایگاه استاندارهای تولید و خدمات، كمك به انتقال فناوری های نوین به داخل كشور و ارتقای دانش فنی و مدیریتی و رشد تولید فناوری داخلی و نیز ارتقای جایگاه تحقیق و توسعه در بنگاه های اقتصادی، بازبینی نقشه آمایش سرزمینی توزیع و استقرار واحدهای صنعتی، معدنی، صادراتی و وارداتی كشور برحسب ظرفیت ها و مزیت های هرحوزه جغرافیایی، همكاری در انتشار خبر و اطلاعات مرتبط ازطریق نشریات و پایگاه های اینترنتی طرفین و تبادل لینك در پایگاهی اینترنتی طرفین جزو اقدامات مشترك خواهد بود.
تقویت ارتباط كارآمد بین دانشگاه و صنعت
براساس این ابلاغیه زمینه سازی و انجام فعالیت های ترویجی و آموزشی مشترك درجهت اهداف تفاهمنامه از قبیل انتشار نشریات، كتب، جزوات، تیزرها و برنامه های رادیویی و تلویزیونی و سایر اقدامات تبلیغی و ترویجی و برگزاری همایش ها، نمایشگاه ها دوره های آموزشی، تورها و سفرهای علمی و تحقیقاتی با استفاده از امكانات طرفین، تقویت ارتباط بین بنگاهی وبین تشكلی در سطح ملی و فراملیتی، تقویت ارتباط كارآمد بین دانشگاه و صنعت، معدن و تجارت و ارایه نیازهای تولید و تجارت به دانشگاه ها جهت ایجاد گرایش رشته های مختلف دانشگاهی برای امور تولیدی، زمینه سازی جهت ایجاد سازمان نظام مهندسی صنعت و تلاش برای تسریع در ایجاد "پنجره واحد " خدمات مورد نیاز فعالان اقتصادی در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایرمراجع به گونه كه خدمات مذكور در كمترین زمان ممكن و با حداقل هزینه و دیوانسالاری به نسبت رقبای اقتصادی كشور به انجام رسد از دیگر اقدامات مشتركی  است كه باید توسط وزارتخانه و خانه انجام شود.
تشكیل كارگروه راهبردی همكاری مشترك
به گزارش شاتا، براساس یكی از تبصرهایاین تفاهمنامه، تشكیل كارگروه راهبردی همكاری مشترك متشكل از نمایندگان دو طرف است كه باید حداكثر دو هفته پس از انعقاد تفاهمنامه تشكیل گردد و ماهانه یك جلسه برگزار كند.
تفاهمنامه امضا شده وظایف و تكالیفی را نیز برعهده خانه صنعت، معدن و تجارت گذاشته  كه از آن جمله می توان بررسی و شناسایی ظرفیت ایجاد تشكل های جدید در بخش های مختلف تولید و تجارت در حوزه های جغرافیایی مختلف و بررسی و شناسایی توانمندی های تشكل های موجود در بخش های مختلف تولید و تجارت در حوزه های جغرافیایی مختلف را مورد توجه قرار داد.
ایجاد بانك اطلاعات تشكل های تولیدی و تجارتی كشور و روز آمد سازی آن، انتشار و توزیع اخبار و اطلاعات دریافتی ازوزارتخانه بین تشكل های ذیربط بر حسب مورد و موضوع، اعلام مراتب همكاری به خانه های صنعت، معدن و تجارت استان ها و خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران جهت هر گونه همكاری لازم و اجرای مفاد تفاهمنامه در سطح استانی و ملی ازاقدامات مورد انتظاری است كه برای خانه در نظرگرفته شده است.
تشكیل دبیرخانه كارگروه مشترك در قالب قوانین و مقررات
 همچنین تاكید شده است كه برنامه ریزی و برگزاری جلسات مشترك عمومی و تخصصی خانه ها و تشكل های موضوع این تفاهمنامه با وزارت و سایروزارتخانه ها و نهادهای دولتی وفق موضوع و درخواست به منظور افزایش تعامل فیمابین و رفع مشكلات و رارایه راهكارها، شناسایی مشكلات عمومی و خاص بنگاه های اقتصادی و تشكل های مربوطه و تهیه گزارش مبنی بر جمع بندی و آسیب شناسی و تهیه پیشنهاد راه حل های احتمالی و ارایه به وزارتخانه و سایر مراجع ذیربط، شناسایی اولویت های سرمایه گذاری و معرفی به وزارت و سرمایه گذاران، حكمیت و كمك به رفع اختلاف بین فعالان اقتصادی و نیز تشكل های تولیدی و تجارتی به عنوان اقدامات خانه صنعت، معدن و تجارت مورد اشاره قرار گرفته است.
در خصوص اقدامات پیش بینی شده برای وزارت صنعت، معدن و تجارت  نیز همكاری و ارایه مشاوره و آموزش های لازم به تشكل های مرتبط و صدور پروانه فعالیت طبق قوانین ومقررات جاری با عضویت و نظارت نمایندگان خانه در كمیته ها و هیات های مربوطه، همكاری و ارایه مشاوره و آموزش های لازم جهت تسریع در واگذاری، تطبیق وضعیت بررسی كارشناسی، صدور جواز و پروانه تاسیس وفعالیت و توسعه واحدهای تولیدی و تجارتی توسط خانه های استانی با همكاری تشكل های ذیربط واعضای انها و خانه صعت، معدن و تجارت جوانان ایران تا مرحله امضای نهایی توسط وزارت با پیشنهاد كارگروه مشترك در قالب قوانین و مقررات مورد تاكید قرار گرفته است.
همچنین مقرر شد به منظور تسهیل در ارتباط با خانه و تشكل ها دبیرخانه ارتباط با خانه های صنعت، معدن و تجارت در وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد می گردد.
انعكاس مفاد تفاهم نامه به معاونت ها و سازمان ها و ادارات تابعه وزارتخانه جهت استفاده از نظر توانمندی ها و تجارب تشكل های تولیدی و تجارتی تخصصی ذیربط، فراهم سازی امكان بهره مندی خانه و تشكل های موضوع این تفاهمنامه ازتسهیلات،امكانات، كمك های معنوی اعتباری و مالی قابل ارایه ازجمله اقدامات مورد انتظار از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
همچنین دراین تفاهمنامه همكاری از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته شده تا در جهت كمك  به ارتقای جایگاه خانه های صنعت، معدن و تجارت و تشكل ها با الزام فعالان اقتصادی مشمول این تفاهمنامه به عضویت در آن ها، اطلاع رسانی عمومی، اطلاعات، بخشنامه ها و موارد نظیر آن به تشكل های ذیربط، دعوت از خانه و تشكل های اقتصادی جهت حضور در مذاكرات، دیدارها و كمیسیون های مشترك اقتصادی با سایر كشورها حسب موضوع گام بردارد.
 
 

غضنفری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر